Norsk Industri

Innhold

Konkurransekraft og vekst

  • 24. nov 2020Kl. 14:00–15:00
  • Digitalt møte på Teams
  • Gratis

Medlemsmøte for Grafisk bransjeforening.

Styret i Grafisk bransjeforening arbeider med å finne finansiering til og sette opp relevante kurs og kompetansehevingsmoduler for medlemmene, slik at perioder med lavere aktivitet kan brukes konstruktivt.

Vi inviterer til et kort medlemsmøte på Teams hvor Eirik Andreassen som er ansvarlig for Omstillingsmotor i DigitalNorway  orienterer om programmet Konkurransekraft og vekst.

Hvordan kan bedrifter ta i bruk digital teknologi for å bli mer kundedrevet og for å utvikle nye forretningsmodeller?

Dette er kjernen i utviklingsprogrammet Konkurransekraft og vekst, som i løpet av to til tre arbeidsdager gir bedrifter et kræsjkurs i hvordan man kan jobbe med digitalisering og innovasjon og hvilke metoder man kan ta i bruk for å arbeide effektivt med dette.

Programmet er utviklet spesielt for små og mellomstore bedrifter.

Konkurransekraft og Vekst arrangeres med støtte fra Innovasjon Norge, noe som betyr at deltakeravgiften er dekket.

Hvis bedrifter i bransjen ønsker å delta i dette kan bransjeforeningen sende søknad innen begynnelsen av desember og vi kan sette opp kurs i januar/februar.