Norsk Industri

Innhold

Kom i gang med Power BI

  • 25. nov 2020Kl. 10:00–16:00
  • Digitalt kurs
  • • Kurset er gratis, men no show belastes med kr 4000,-
  • Påmeldingsfrist 16. november

Kun for medlemsbedrifter i Teko bransjeforening

Dette kurset er fulltegnet!
  • Målgruppen er ledere, controllere og ansatte på økonomiavdelinger.
  • Maks 10 deltagere så førstemann til mølla gjelder – men vi oppfordrer til to deltagere pr bedrift.
Om Power BI

Power BI er et kraftfullt rapporterings og analyseverktøy, og det har aldri vært lettere å få oversikt over akkurat de nøkkeltallene som er viktig for dere, slik at deres beslutningsgrunnlag blir så optimalt som mulig. Kort fortalt handler det om å transformere rådata slik at man kan se mønstre, trender i bedriften/markedet og agere ut ifra dette.

Noen eksempler

Hvis man skal lage en rapport hvor man er avhengig av å sammenstille data fra flere kilder (f.eks regnskapssystem, leveransesystem, CRM system) så gjøres dette enkelt med Power BI.

Power BI gir deg alltid muligheten til å ha sanntidsdata i rapportene. Man kan for eksempel koble Power BI opp til en webside med oppdaterte råvarepriser, slik at når man legger frem en rapport over kostnader for bedriften, så vil rapporten alltid inneholde «live» data.

Mange synes det er vanskelig å opprette relasjoner mellom tabeller, for eksempel i Excel. I Power BI har du en kunstig intelligens funksjon som hjelper deg med å opprette relasjoner mellom tabeller.

I Power BI har du også det man kan kalle for avvik eller endrings analyse. Hvis man har et avvik i regnskapet for eksempel, så kan man bruke kunstig intelligens funksjon i Power BI som da vil liste opp de mest plausible grunnene til at dette avviket oppstod, basert på datagrunnlaget.

Med Power BI kan du lett dele rapportene/analysene med dine kolleger på mobil, Ipad eller andre plattformer. Du kan også gi tilgang til forskjellig deler av rapporten. De ulike avdelingene trenger kun å se den delen av rapporten som er relevant for dem. Man kan også lett styre hva slags tilgang man gir de forskjellige avdelingene/individene (leserettighet, skriverettighet osv).

Med Power BI kan du drille nedover i rapportene. Hvis man har laget en regnskapsrapport i Power BI over 2019, så kan man klikke seg inn på en mars måned i 2019, og se regnskapet for den måneden. Du kan gå videre å klikke deg inn på en av ukene i mars 2019, eller få opp en oversikt over regnskapet hver enkelt dag den aktuelle måneden. Med Power BI kan du lett plukke ut de nøkkeltallene som du ønsker, noe som gjør at dette er et enkelt, praktisk og dynamisk presentasjonsverktøy.

Mange bedrifter har store datasett, noe som gjør at programmer som Excel, kan få problemer med å håndtere dataene. I Power BI prosesseres alt 10 ganger så raskt sammenlignet med Excel.

Mange importerer data inn i Excel som de skal lage en analyse/rapport ut ifra. Et vanlig problem er at man får med mye data som er irrelevant. Med Power BI kan du lett fjerne/rense datasettene før du laster dem inn i Power BI (eller Excel for den saks skyld).

Kursinstruktør er Helge Klungland

Helge Klungland er en av Norges beste instruktører innenfor sitt felt. Han har MBA-utdannelse fra Danmark og har jobbet med lønnsomhetsanalyser og utvikling av økonomiske modeller i Oljedirektoratet. Som instruktør er han anerkjent for sin faglige tyngde og evne til å inspirere sine kursdeltagere. Han er en av Norges mest erfarne instruktører på avansert Excel og Power BI, og han har utviklet flere av Glasspaper sine Power BI kurs. Han har også vært mye utleid som konsulent for økonomi og regnskapsavdelinger. Glasspaper evaluerer alle våre kurs og Helge Klungland får alltid glimrende tilbakemeldinger.

Spørsmål om kurset

Kontaktperson i Glasspaper er Bjarte Lerø, mobil 98414150.