Norsk Industri

Innhold

IA-seminar om arbeidsmiljø og sykefravær

 • 22. okt 2020Kl. 09:00–13:00
 • Digitalt
 • Gratis (webinaret er kun for medlemmer)

Vi ønsker velkommen til det årlige IA-seminaret!

Hva skjer med arbeidsmiljøet under korona? Hvilke erfaringer har industribedrifter gjort seg med økt bruk av hjemmekontor, testregimer og karanteneplikt for innleide ansatte? Hvordan kan du som arbeidsgiver sørge for å ta vare på dine ansatte og forebygge sykefravær under de nåværende omstendigheter?

Muskel- og skjelettplager og psykiske plager står for over halvparten av sykefraværet i Norge. Forskning fra STAMI viser at det ikke bare er slitasjeskader fra jobbutførelse men oftere psykososiale og organisatoriske utfordringer som kan være årsaken til slike fysiske plager. Lær mer om hvordan dette kan ha seg og hva arbeidsgiver kan gjøre for å forebygge for slike plager.

Praktisk informasjon

Påmeldte deltakere vil få tilsendt lenke til Teams-arrangement i forkant av seminaret.

Program
 • 09:00 - 09:10
  Velkommen
 • 09:10 - 09:30
  Erfaringer fra håndtering av korona i industrien

  Hva gikk bra og hva kunne vært håndtert bedre? Hva har vi lært?

  • Lars Einar Haugland, Aker Care
 • 09:30 - 09:50
  Erfaring med organisering og gjennomføring av prøvetaking samt overholdelse av karantenebestemmelser for utenlandsk arbeidskraft
  • Jens Morten Corneliussen, Vard AS
 • 09:50 - 10:00
  Pause
 • 10:00 - 10:50
  Forebyggende arbeid - fokus på arbeidsmiljø og ledelse
  • Partssamarbeidet på GE Healthcare v/ adm. dir. Jon-Gabriel Noddeland og hovedtillitsvalgt Jan Øyvind Åvik
  • Om Arbeidsmiljøportalen- og verktøyet “En bra dag på jobbenved Morten Morisbak Skjønsberg, rådgiver, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
  • Hvordan jobbe med arbeidsmiljø i praksis - hvordan støtte linjelederne? Praktisk eksempel fra Borregaard ved HR-partner og IA-koordinator Tone Bente Solberg
 • 10:50 - 11:05
  Pause/lunsj
 • 11:05 - 11:50
  Hvordan få bedre samarbeid mellom arbeidsgiver, lege og NAV?
  • Rådgivende overlege i NAV, Gudleik Leir
  • Eksempler på utfordringer og sykefraværssaker som har blitt håndtert på en bra måte v/ Mette K. Hagen og Mia Vannebo, Kongsberg Gruppen
 • 11:50 - 12:00
  Kort kaffepause
 • 12:00 - 12:45
  Muskel og skjelettplager, er det mulig å forebygge?
  • Lars Einar Haugland, bedriftslege Aker Care
 • 12:45 - 13:00
  Oppsummering, avslutning, slutt og takk for i dag