Norsk Industri

Innhold

IA-seminar om arbeidsmiljø og sykefravær

 • 22. okt 2020Kl. 09:00–15:30
 • Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo
 • 1000 ,-

Vi ønsker velkommen til det årlige IA-seminaret!

Vi håper å kunne avholde seminaret fysisk i våre lokaler i Oslo. I så fall er det kun 50 deltakere og førstemann til mølla.

Seminaret tar som vanlig utgangspunkt i de to innsatsområdene i IA-avtalen:

 • forebyggende arbeidsmiljøarbeid
 • lange og/eller hyppige fravær

Arbeidsmiljø handler om arbeidet. Arbeidsmiljø handler ikke om kake på bursdag, vinlotteri og fruktkurv, men om hvordan vi organiserer, fordeler og planlegger arbeidet. Godt arbeidsmiljø bidrar til mer fornøyde medarbeidere, høyere produktivitet, bedre kvalitet, mer innovasjon mm., som igjen gir økt lønnsomhet.

Kom på seminaret og få tips fra dyktige industribedrifter til hvordan din bedrift kan jobbe med dette i praksis gjennom godt partssamarbeid, gode ledere, gode rutiner mm.

På årets seminar får vi i tillegg;

 • Gjennomgang av erfaringer og beste praksis fra håndtering av korona-pandemien.
 • Orientering om den nye Arbeidsmiljøportalen, som er laget for å hjelpe bedriftene med å komme i gang med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.
 • Innlegg fra NAV-lege og advokat, Gudleik Leir, om hvordan bedre samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Innlegg fra lege i Aker Care om betydningen av psykisk og fysisk helse for sykefraværet i bedriften.
Program
Med forbehold om endringer
 • 09:00 - 09:15
  Velkommen
 • 09:15 - 09:30
  Erfaringer fra håndtering av korona i industrien

  Hva gikk bra og hva kunne vært håndtert bedre? Hva har vi lært?

  • Lars Einar Haugland, Aker Care
 • 09:30 - 10:00
  Diskusjon og erfaringsdeling på bord / i grupper
 • 10:00 - 10:15
  Spørsmål i plenum
 • 10:15 - 10:30
  Pause
 • 10:30 - 10:45
  Erfaringer med digital sykefraværsoppfølging

  Samarbeidet med NAV, direktoratet og veien videre.

  • Roy Hovland, Aker Solutions
 • 10:45 - 12:00
  Forebyggende arbeid - fokus på arbeidsmiljø og ledelse
  • Innlegg om partssamarbeidet på GE Healthcare
  • Innlegg om Arbeidsmiljøportalen- og bra dag på jobben v/ Roger Strøm
  • Hvordan jobbe med arbeidsmiljø i praksis- hvordan støtte linjelederne? Praktisk eksempel fra Borregaard
  • Gruppearbeid 30 min
 • 12:00 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Hyppige, lange og gjentakende fravær
  • Presentasjon fra gruppen v/ Svanhild
  • Eksempler på lange krevende saker v/ Mette K. Hagen og BHT i Kongsberg Gruppen
  • Innlegg om omtankesamtalen - et verktøy for ledere v/ Heidi Borgen, Stena Recycling
  • Spørsmål i plenum
 • 13:15 - 13:30
  Pause
 • 13:30 - 14:10
  Hvordan få bedre samarbeid mellom arbeidsgiver, lege og NAV?
  • Innlegg fra lege Gudleik Leir, rådgivende lege i NAV
  • Eksempler på utfordringer og saker som arbeidsgiver m. fl. har håndtert på en bra måte v/ Mette K. Hagen og Mia Vannebo, Kongsberg Gruppen
 • 14:10 - 14:40
  Refleksjoner på gruppebordene
  • Diskusjon på bordene
  • Spørsmål i plenum
 • 14:40 - 15:20
  Trening i arbeidstiden, psykisk helse og helsefremmende arbeid
  • Innlegg fra Lars Einar Haugland, bedriftslege Aker Care, for Aker Solutions
 • 15:20 - 15:30
  Oppsummering og avslutning