Norsk Industri

Innhold

HMS-seminar for gjenvinningsbransjen

  • 1. des 2020Kl. 10:00–15:00
  • Webinar Lenke til møtet sendes deltakerne
  • Påmeldingsfrist 23. november
Forbeholdt medlemmer i Norsk Returmetallforening og Norsk Industri.

Program:

10:00: Velkommen og nytt fra prosjekter i Norsk Industris HMS-utvalg v/ Pernille Vogt, Norsk Industri

Oppfølging av HMS-ansvar på anlegg

10.15: Mellomlederens oppfølging av HMS-ansvaret - praktiske råd i ny veiledning fra Norsk Industri v/Ellen Bergland, Stena Recycling og medlem i Norsk Industris HMS-utvalg.

10.40: Panelsamtale med tre anleggsledere: "Hvordan følger vi opp HMS-ansvaret"?

  • Jon Helge Seljeseth, Franzefoss Gjenvinning
  • Adis Cengic, Norsk Gjenvinning
  • Frank Høghaugen, Ragn-Sells

11.15: Spørsmål og diskusjon

11.30: Lunch

Kaffepause

Ytre miljø – miljøfarlige stoffer i overflatevann

12.15: Presentasjon av rapport om miljøfarlige stoffer i overflatevann på avfalls- og gjenvinningsanlegg v/Tore Methlie Hagen, COWI

12.45: Kartlegging og tiltak mht. overflatevann v/ Jan Petter Eid, Ragn-Sells og Astrid Drake, Franzefoss Gjenvinning

Pause

Sikkerhet og brann

13.40: Regelverk om industrivern, særskilt brannobjekt, mv. v/ Knut Oscar Gilje, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

14.10: Oppsummering av høstens tilsynsaksjon brann v/ Miljødirektoratet og DSB

Oppsummering

15.00: Slutt