Norsk Industri

Innhold

Webinar for avfallsanlegg som omfattes av IED

  • 20. aug 2020til 2. sep 2020
  • Gratis

Webinar-serie over tre dager for avfallsanlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer tre webinarer for avfallsanlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet. Hensikten med webinarene er å informere om nye BAT-konklusjoner som vil tas inn i bedriftenes utslippstillatelser, belyse miljørelevante problemstillinger, og være en arena for dialog mellom myndighetene og bedrifter med tillatelse. Det gjøres oppmerksom på at webinarene ikke omhandler BAT-konklusjoner for avfallsforbrenningsanlegg.

Webinar-serien arrangeres følgende datoer:

  • Torsdag 20. august 2020: Kl. 09.00 - 10.00
  • Torsdag 27. august 2020: Kl. 09.00 - 10.00
  • Onsdag 2. september 2020: Kl. 09.00 - 10.00

Bedriftene oppfordres til å delta på webinar-serien med de personene som vil bli direkte involvert i prosesser med revisjon av utslippstillatelser. Webinarer arrangeres fra Helsfyr, der Miljødirektoratet, Norsk Industri og NFFA sammen vil styre innlegg og presentasjonen. Spørsmål kan meldes inn på chat.

Bedriftene oppfordres også til å sende inn spørsmål/problemstillinger som ønskes avklart i forkant av webinarene. Spørsmål til avklaring kan sendes Roar Hansen (NFFA) eller Gunnar Grini (Norsk Industri)

Program torsdag 20. august

09:00  Velkommen og nytt fra Miljødirektoratet
v/ Ragnhild Orvik, Miljødirektoratet

09:20  Implementering av nye BAT-konklusjoner for avfallsbehandling. Tidsplan og prosess, FAQ og avklaringer.
v/ Kristoffer Glosli Bergland, Miljødirektoratet.

09:50  Spørsmål og avklaringer fra chat.

Program torsdag 27. august

09:00  Velkommen v/ Roar Hansen (NFFA)

09:05  Gjennomgang av tillatelse opp mot BAT
v/ Elin Måleng Tingstad, Norsk Spesialolje

09:20  Gjennomgang av tillatelse opp mot BAT
v/ Astrid Drake, Franzefoss Gjenvinning

09:35  Gjennomgang av tillatelse opp mot BAT
v/ Ellen Bergland, Stena Recycling

09:50  Spørsmål og avklaringer fra chat.

 Program onsdag 2. september

09:00  Velkommen v/ Gunnar Grini (Norsk Industri)

09:05  Avklaringer av innmeldte spørsmål/problemstillinger
v/ Miljødirektoratet

09:30  Videre prosess og forventninger fra myndighetene
v/ Miljødirektoratet

09:40  Videre prosess og forventninger fra industrien
v/ Norsk Industri/NFFA

09:50  Spørsmål og avklaringer fra chat.