Norsk Industri

Innhold

SISTE SJANSE: Orienteringsmøte om frontfaget 23.09.20

 • 23. sep 2020Kl. 13:00–14:00
 • Webinar

Orienteringsmøter om resultatet fra frontagsforhandlingene 2020.

Innledere fra Norsk Industri
 • Direktør Carla Botten-Verbhoven
 • Advokat Terje Hovet
 • Advokat Hans Martin Møllhausen
 • Advokat Vibeke Lærum

Fellesforbundet og Norsk Industri kom til enighet i tarifforhandlingene om Industrioverenskomsten fredag 21. august, 21 timer på overtid etter meklingsfristen 20. august kl 24.00.

Norsk Industri vil på orienteringsmøtene informere om resultatet fra tariffoppgjøret, herunder gjennomgå følgende forhold:

 • Den økonomiske rammen for lønnskostnadsveksten, tarifftillegg og endringer i minstelønn, skiftsatser mv
 • Teknisk revisjon av Industrioverenskomsten
 • Likebehandling ved forskuttering av sykepenger
 • Lokale avtaler for ansatte tilknyttet produksjonen
 • Felles partsforståelse av VO bilag 1 (offshorebilaget)
 • Avtalt utvalgsarbeid
  - Offshorebilaget
  - Rotasjonsordninger etter VO bilag 2 og 3
  - Virkeområde og vertikalisering
 • Frist for vedtakelse
 • M.m.

I tillegg vil Norsk Industri gjennomgå bestemmelsene i Industrioverenskomsten om lokale lønnsforhandlinger.

Mer info om praktisk gjennomføring, herunder muligheten for å stille spørsmål vil bli sendt ut til påmeldte deltakere. Vi oppfordrer daglige ledere og HR-personell i bedrifter bundet av Industrioverenskomsten om å delta på orienteringsmøtet.

Møtet er kun åpent for medlemmer i Norsk Industri. Ønsker du å delta, men ikke har mottatt nyhetsbrev med påmeldingsskjema, ta kontakt med Berit Anthonsen (kontaktinfo under).