Norsk Industri

Innhold

Miljøforum 2020

  • 10. sep 2020Kl. 10:00–13:00
  • Webinar

Miljødirektoratet og Norsk Industri har startet arbeidet med program for Miljøforum 2020 som blir gjennomført som webinar 10. september. Vi håper mange vil delta.

Nå er vi i en korona-krise-tid, noe som påvirker oss sterkt både som privatpersoner og i forbindelse med arbeidslivet. Det er ingen som kan si noe om hvor lang tid vi vil være i denne spesielle situasjonen, så programkomiteen har diskutert muligheten for å kunne gjennomføre seminaret i september 2020 som planlagt.

Vi vil gjerne holde kontakten med dere, så vi planlegger et webinar 10. september 2020 kl 10.00-13.00, slik at vi kan presentere noen sentrale elementer:

  • Nytt fra myndighetene
  • Akuelt fra Norsk Industri

Informasjon om plattform for webinaret blir sendt ut til de påmeldte i god tid. Vi håper mange har mulighet til å delta digitalt!

Håper vi kan treffes igjen neste år!

Vi satser mot en fysisk samling 8.-9. september 2021 hos Norsk Industri i Oslo.