Norsk Industri

Innhold

Årsmøte og medlemsmøte i Teknobedriftene

  • 31. aug 2020Kl. 15:00–17:00
  • Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo
  • Påmeldingsfrist 20. august

På grunn av koronakrisen valgte bransjeforeningen Teknobedriftene å flytte sitt årsmøte fra vår til høst. Vi ønsker å legge opp til årsmøte i Oslo (alternativ 1), men holder muligheten åpen for at møtet gjennomføres digitalt (alternativ 2). Nærmere beskjed om dette sendes til påmeldte til årsmøtet innen 10. august.

Vi inviterer alle medlemmer i bransjeforeningen Teknobedriftene til årsmøte 31. august kl. 15-16. Direkte påfølgende årsmøtet vil vi holde et medlemsmøte hvor blant annet status i koronakrisen står på dagsorden.

Dersom alternativ 1 med fysisk møte i Oslo velges, avslutter vi møtet med middag på restaurant.

Program for årsmøtet kl. 15.00-16.00
  1. Åpning av årsmøtet ved styreleder Arnt Dahle
  2. Årsberetning 2019
  3. Regnskap 2019
  4. Valg av styret
  5. Valg av valgkomité
Program for medlemsmøtet kl. 16.00-17.00

Veien ut av krisa
v/ Knut E. Sunde, direktør. Norsk Industri

Cybersikkerhet med Industri 4.0

  • Nytt fra arbeidet med veikart for cybersikkerhet med Industri 4.0  Teknobedriftene Veikart for cybersikkerhet med Industri 4.0
  • Bedriftsinnlegg

Diskusjon
Hva har vi lært av krisen, hvilke tiltak blir viktige for teknologibedriftene på veien ut av krisen, og hva bør være våre hovedaktiviteter det neste året?