Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

AVLYST: Årsmøte og åpent seminar i Maritim bransjeforening

Vi ønsker velkommen til åpent seminar om EU-finansiering og "sedimentsaken". I forkant av seminaret avholdes årsmøte i Maritim bransjeforening (kun for medlemmer).

10.30-11.30:  Årsmøtet
Er åpent kun for medlemmer i Maritim bransjeforening i Norsk Industri

12.00-16.30:  Seminaret er åpent for alle
Velge mellom Sesjon A: EU-finansiering, eller Sesjon B: "Sedimentsaken"

Sesjon A: EU-finansiering

Vi er så heldig å få Dario Bazargan, leder av SeaEuropes arbeidsgruppe "SeaFinance", til å dele med oss sine tanker om hvordan finansiering i EU fungerer og Vi hvordan vi skal kunne ta del i de forskjellige programmene. Han vil dele sitt innlegg med representanter fra EU-systemet.

Innleggene vil bli på engelsk. Det blir anledning til å stille spørsmål, og til networking.

Program

12.00: Kaffe og velkommen

12.15: The EU policy and financial framework

  • How EU funding works
  • The new "InvestEU" programme 2021-27, the European Green Deal & Sustainable Financing, Opportunities for the maritime technology sector

Q&A

Pause

14.00: Relevant EU funding programmes and financial instruments

  • Research funding: Horizon 2020 and the future Horizon Europe (2021-2027)
  • Deployment Funding: Connecting Europe Facility (CEF)
  • European Investment Bank (EIB) toolbox and other EU financial instruments for the SMEs
  • The European Maritime Fisheries Fund (EMFF) and the new BLUEINVEST

Q&A

Networking

16.30:  Avslutning

Sesjon B: Sediment-saken

Saken om opprydding i sjøbunn utenfor våre verft har versert i flere år, og vi ser at saken blir stadig mer tilspisset. I møtet vil vi diskutere dagens situasjon, vi vil lytte til erfaringer og vi vil forhåpentlig gi våre politikere et klart syn på hva vi ønsker skal skje fremover.

På seminaret samler vi noen av de viktigste aktørene, og setter av god tid til spørsmål og svar.

Program

12.00: Møtestart og gjennomgang av verftenes "sedimentsak"
v/ Sverre A. Høstmark, fagsjef Norsk Industri

12.25: Evalueringsrapporten presenteres
v/ Kristin Magnussen, partner, Menon

12.45: Verftene i Møre og Romsdal, økonomi og samfunnsøkonomiske betydning
v/ ordfører Geir Inge Lien (TBC)
 

13.05: Helhetlig tilnærming til forurensningskilder, eksempler
v/ Oddbjørn Hjelle, Sr. Vice President, Vard

13.25: Pause

13.40: Problemstillinger knyttet til klassifisering og tilstandsvurdering
v/ Marianne Olsen, forskningsleder, NIVA

14.05: Vågan kommune, Nordlands felles tiltaksplan
v/ Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør, NHO Nordland (TBC), og Anders Stoltz-Rasmussen, adm. dir., Blokken Skipsverft AS

14.25: Planen for opprydding i Horten havn
v/ Anders Bergsli, prosjektleder, Ren Indre Havn

14.45: Hva sier juristen?
v/ Georg Abusdal Engebretsen, partner, Wiersholm

15.10: Pause

15.25: Fellesforbundet, NHO og Bellona innleder til politisk debatt

15.45: Politisk debatt 
Stortingspolitikere

16.30: Avslutning

Moderator: Finn Langeland, Norsk Industri