Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

AVLYST: IED-seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg

 • 25. mai 2020Kl. 09:30–15:00
 • Miljødirektoratet, Helsfyr i Oslo
 • Gratis
Vi kommer tilbake til eventuell endring av form eller dato for seminaret

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer i samarbeid et seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (IED). Hensikten med seminaret er å informere om nye europeiske BAT-konklusjoner som vil tas inn i bedriftenes utslippstillatelser, belyse miljørelevante problemstillinger, og være en arena for dialog mellom miljømyndighetene og bedrifter med tillatelse.

Det gjøres oppmerksom på at seminaret ikke omhandler BAT-konklusjoner og utslippskrav for avfallsforbrenningsanlegg. Årsaken til dette er at det er andre pågående EU-prosesser for å utarbeide nye utslippskrav til forbrenningsanleggene. Det er begrenset med plasser på seminaret. Vi oppfordrer bedriftene vil å sende de personene som vil bli direkte involvert i prosesser med revisjon av utslippstillatelser. 

Dersom antallet påmeldte overstiger kapasiteten på seminaret vil arrangørene gjøre en prioritering på bakgrunn av bedriftenes størrelse og antallet anlegg som omfattes av IED.

PROGRAM

09.30 Kaffe og registrering

 • 10.00: Velkommen og nytt fra Miljødirektoratet v/ Ragnhild Orvik, Miljødirektoratet
 • 10:20: Implementering av nye BAT-konklusjoner for avfallsbehandling. Tidsplan og prosess, FAQ og evt. avklaringer. v/ Kristoffer Glosli Bergland, Miljødirektoratet.
 • 10:50: Gjennomgang av tillatelse opp mot BAT v/ Siv Hege Grøvo, Norsk Gjenvinning

11.10: Pause

 • 11.30: Gjennomgang av tillatelse opp mot BAT v/ Elin Måleng Tingstad, Norsk Spesialolje
 • 11.50: Gjennomgang av tillatelse opp mot BAT v/ Ellen Bergland, Stena Recycling
 • 12.15: Utarbeidelse av tilstandsrapporter iht. IED TBA

12.35: Lunsj

 • 13.10: Ny rapport om miljøfarlige stoffer i overflatevann, v/ Tore Methlie Hagen, Cowi
 • 13.40: Status - endringer i avfallsforskriften kap. 10 og 11 v/ Miljødirektoratet.
 • 14.00 Kommentar til forskriftsforslaget fra NFFA v/ Roar Hansen, NFFA.
 • 14.10: Arbeid med ny Stortingsmelding om miljøkriminalitet v/ Miljødirektoratet
 • 14.30: Tilsyn – erfaringer fra tilsyn og planer fremover v/ Miljødirektoratet

Spørsmål, diskusjon, etc.

15.00: Slutt