Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

AVLYST: Årskonferansen til HMS i Smelteverk og støperiindustrien

  • 28. apr 2020til 29. apr 2020
  • Scandic Hell, ved Værnes Trondheim lufthavn

Vi beklager å måtte melde at vi i samråd med programkomiteen, på grunn av Korona-situasjonen, har besluttet å utsette Årskonferansen på Scandic Hell som skulle vært holdt 28.-29.april. Vi håper å kunne avholde arrangementet til høsten, i så fall blir ny dato og sted: 22.-23.september i Bodø.

_______________________

Målet med Årskonferansen er kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Konferansen holdes på våren og samler ca. 100 personer som jobber med alle aspekter av HMS-feltet; verksssjefer, HMS-sjefer, kvalitet og sikkerhetsfolk, yrkeshygienikere, HR/ personalfolk, Bedriftshelsetjenesten, Verneombud og tillitsvalgte fra støperi- og smelteverkindustrien

Annet hvert år legges årskonferansen til et sted der vi organiserer bedriftsbesøk. I 2019 var vi i Kristiansand og det ble arrangert besøk til hele fire bedrifter; Fiven (tidl. Saint Gobain), Glencore, REC Solar og Elkem Carbon.

Nytt i 2019 var at vi arrangerte egne møter med erfaringsutveksling og diskusjon for HMS/ Lederne, Hovedverneombudene/ tillitsvalgte i tillegg til den faste møteplassen vi har for personell knyttet til bedriftshelsetjenesten. 

PROGRAM

Tirsdag 28.april

09.00-11.15 Møter for ulike grupper  
A: Bedriftshelsetjenestens program - v/ Erik Dahl-Hansen
B: Verneombudenes møte v/Henrik S. Fjeldsbø og Odd-Håvard Thraning
C: HMS-leder og fabrikkledernes møte v/ Pernille Vogt mfl.

11.30 Felles lunsj

12.30 Velkommen ved partene, Industri Energi, Fellesforbundet og Norsk Industri. Kort oppsummering fra de tre delmøtene.

13.00 Sprengningsulykke, hva skjedde og hva lærte vi?
Om ulykke i forbindelse med sprengning av elektrodebrudd i smelteovn på Wacker Chemicals Norway AS, Kyrksæterøra, høsten 2019 ved Ove Aanonsen, HMS-koordinator

13.25 Kompetanseheving og mulig overgang til 6-skiftsordning, ved Nils Johan Ystanes, HR-leder på Tizir Titanium and Iron i Tyssedal

13.55 Pause

14.15 Læring etter hendelser – rapport fra Sikkerhetsforum høsten 2019 ved Henrik S. Fjeldsbø, Industri Energi

14.40 Ny database for læring av hendelser i industrien ved Pernille Vogt, Norsk Industri

14.50 Erfaringer med norsk smelteverksindustri over en tiårsperiode (2010-2020), Arbeidstilsynets vurdering av utviklingen i bransjen og utfordringer framover ved Sjefingeniør/yrkeshygieniker SYH Tone Hegghammer

15.10 Pause

15.20 Gruppearbeid

16:00 Utdeling av HMS-prisen. Orientering ved Juryen ved Willy Bjerke. Kort innlegg fra hver av finalistene om et HMS-tiltak som har gitt gode HMS-resultater

17.00 Pause

17.15 Rus og arbeidsliv. Arve H. Bjerke, tidligere bedriftsleder og alkoholiker, Blå Kors Kristiansand.

19.00 Aperitiff

19.30 Middag

Onsdag 29.april

09.00 Det nyeste innen HMS opplæring ved Anders Mathisen, Statnett

10.00 Pause

10.15 Spillbasert HMS opplæring i Norsk Hydro ved Christina Tønset, Industry 4.0 & Organizational Development.

10.45 Læring på jobb – utviklet av operatører for operatører ved HR direktør for Eramet Norway AS, Marianne Synnes Kaasa og hovedtillitsvalgt i Kvinesdal Bjørn Åge Nilsen

11.15 Pause

11.30 Orkel AS. Historien om hvordan lykkes i konkurransen mot Kina gjennom partssamarbeid, involvering og innovasjon. Ved Gjermund A. Kambestad og Hovedverneombudet.

12.00 Oppsummering

12.30 Lunsj

> Info om HMS samarbeidet i Smelteverk og støperifindustrien 

> Vinner av HMS-prisen for 2018 som ble delt ut på Årskonferansen 2019 i Kristiansand