Norsk Industri

Innhold

Årskonferansen til HMS i Smelteverk og støperiindustrien

  • 28. apr 2020til 29. apr 2020
  • Scandic Hell, ved Værnes Trondheim lufthavn

Målet med Årskonferansen er kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Konferansen holdes på våren og samler ca. 100 personer som jobber med alle aspekter av HMS-feltet; verksssjefer, HMS-sjefer, kvalitet og sikkerhetsfolk, yrkeshygienikere, HR/ personalfolk, Bedriftshelsetjenesten, Verneombud og tillitsvalgte fra støperi- og smelteverkindustrien

Annet hvert år legges årskonferansen til et sted der vi organiserer bedriftsbesøk. I 2019 var vi i Kristiansand og det ble arrangert besøk til hele fire bedrifter; Fiven (tidl. Saint Gobain), Glencore, REC Solar og Elkem Carbon.

Nytt i 2019 var at vi arrangerte egne møter med erfaringsutveksling og diskusjon for HMS/ Lederne, Hovedverneombudene/ tillitsvalgte i tillegg til den faste møteplassen vi har for personell knyttet til bedriftshelsetjenesten. 

> Info om HMS samarbeidet i Smelteverk og støperifindustrien 

> Vinner av HMS-prisen for 2018 som ble delt ut på Årskonferansen 2019 i Kristiansand