Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Designindustriens bransjedag 2020

  • 8. jun 2020
  • Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Hovedtemaet for dagen er hvordan realisere ambisjonen om å doble eksportomsetningen i design- og ferdigvareindustrien innen 2030.

Hold av datoen!
Designindustriens bransjedag 11. juni 2019. Foto: Kristin Jacobsen /
Studio Oscar

Designindustriens bransjedag 11. juni 2019. Foto: Kristin Jacobsen / Studio Oscar

En lang rekke internasjonale undersøkelser viser at norske bedrifter er sterkere på produkt enn på markedet. Dette produktfokuset preger også næringspolitikken, virkemiddelapparatet og akademia. I en tid der norsk eksport må økes betydelig for å dekke opp for reduserte inntekter fra petroleumssektoren, er det grunn til å stille spørsmål ved om det ikke er på tide også å gi design- og ferdigvaredustrien konkurransedyktige rammevilkår i Norge.

På Designindustriens Bransjedag setter vi dette viktige spørsmålet for møbel-, tekstil-, belysning-, sports- og motebedriftene på dagsorden. I tillegg vil du møte mange kollegaer i bransjen.

- Vi har booket et større lokale enn sist og forventer over 50 medlemsbedrifter. Ved siden av å bringe dette viktige spørsmålet på dagsorden, er det også et kollegialt og sosialt treffsted i bransjen, sier bransjesjef Egil Sundet.

Bransjedagen i 2019 var en stor suksess. Etter at vi ikke har hatt dette arrangementet på noen år, og bråbestemte oss, fikk vi veldig god deltakelse fra medlemmene. I evalueringen ga deltakerne veldig god tilbakemelding, og vi fortsetter derfor etter samme lest i 2020.

Som i 2019 vil vi invitere alle med på middag etterpå. I forkant av bransjedagen blir det årsmøte i bransjeforeningen, også dette likt med i år.

Vi vil komme tilbake til program senere, men har du innspill bare ta kontakt med Egil Sundet (se kontaktinfo under).