Norsk Industri

Innhold

Årsmøte og åpent bransjemøte - Norsk Industri Olje & Gass

Velkommen til åpent bransjemøte i Norsk Industri Olje & Gass! I forkant av bransjemøtet arrangeres generalforsamling og årsmøte, dette er kun for medlemmer.

Årsmøte kl. 13.00-14.00

Åpent bransjemøte kl 14.00-17.30