Norsk Industri

Innhold

Arbeidsgiver 2020

 • 21. apr 2020Kl. 09:00–15:30
 • Thon Hotel Opera, Oslo

Når resultatet av det sentrale lønnsoppgjøret foreligger skal mange bedrifter sette seg ved bordet for lokale forhandlinger. Her er Arbeidsgiverkonferansen en særdeles nyttig møteplass, både for bedriftens ledelse og for HR.

Arbeidsgiverkonferansen er en særdeles nyttig møteplass for alle våre medlemmer som skal i gang med lokale forhandlinger. Her analyserer vi oppgjøret, drøfter utfordringene og løsningene, og kommer med innspill til hvordan man skal gripe an de lokale forhandlingene. Konferansens overordnede mål er å bevare og styrke industriens konkurranseevne fremover.

Kun for medlemmer

Arbeidsgiverkonferansen er en medlemsintern konferanse, og den er meget nyttig for administrerende direktør, HR-direktør og andre som er opptatt av å få til et best mulig lønnsoppgjøret lokalt på bedriften.

Hovedtemaet i 2020 vil være lønnsoppgjøret, som er et hovedoppgjør. I tillegg berører vi tema som  lokale forhandlinger, lønnsutvikling, økonomi og kompetanse.

Snakk med en advokat

Etter konferansens slutt vil våre advokater være tilgjengelig for en-til-en-samtaler.

> Book tid med en advokat

Program
Med forbehold om endringer.
 • 08:30 - 09:00
  Kaffe og registrering
 • 09:00 - 09:10
  Velkommen
 • 09:10 - 10:00
  Årets lønnsoppgjør
  • Innledning v/ adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri og forbundsleder Jørn Eggum, Fellesforbundet
  • Oppgjøret
  • Lønnsoppgjøret og norsk økonomi
  • Spørsmål fra salen
  • Ledes av Ingrid Bjørdal, direktør, Norsk Gjenvinning og leder for Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske utvalg
 • 10:00 - 10:40
  Lokale forhandlinger
  • Bruken av de fire kriterier
  • Betydningen av det sentrale oppgjøret i de lokale forhandlingene
  • Gjennomgang av spørsmål og svar fra vakttelefonen (anonymisert)
  • Gruppearbeid – gruppene stiller spørsmål
  • Terje Hovet, advokat, Norsk Industri
 • 10:40 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 11:30
  Lønnsutvikling og betydningen for norsk økonomi
  • Direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri  
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:00
  Kompetansebehovet i industrien

  Innlegg fra kunnskaps- og integreringsministeren, etterfulgt av diskusjon.

  I panelsamtalen deltar:

  • Sissel Vien, HR Direktør i Siemens og leder av Kompetanseutvalget i Norsk Industri
  • Trond Haga, Senior Manager, Kværner 
  • Carla Botten-Verboven, direktør i Norsk Industri
  • Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner
 • 13:00 - 13:30
  Hvilken adgang har arbeidsgiver til å omplassere ansatte i en kompetansebasert industri?

  Stillingsvern knyttet til midlertidige arbeidsoppgaver

  • Advokat (H) Nicolay Skarning, Kvale Advokatfirma 
 • 13:30 - 14:00
  Bedriftscaser
 • 14:00 - 14:20
  Pause
 • 14:20 - 14:45
  Hva er Norsk Industri sitt arbeidsgiverpolitiske veivalg?
  • Hvordan ivaretas arbeidsgiverinteressene under hovedoppgjørene med fagforeningene?
  • Klarer arbeidsgiverne å ivareta bedriftens behov for fleksibilitet og produktivitet i tariffoppgjørene?
  • Hvordan kan arbeidsgiversiden arbeide for å få aksept og tilslutning fra fagforeningene om behovet for konkurransedyktige vilkår for norsk industriell virksomhet?
  • Dag Arthur Aasbø, direktør, Borregaard og medlem av Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske utvalg
 • 14:45 - 15:30
  Hvor i verden er det lettest å bli rik?
  • Harald Eia

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!