Norsk Industri

Innhold

Sikker håndtering av di-isocyanater

  • 10. mar 2020Kl. 11:00–14:30
  • Norsk Industri Middelthuns gate 27, Oslo
  • 1 750,- (medlem) 2 250,- (ikke-medlem) inkl. lunsj

Velkommen til PUR-gruppens utdannelsesprogram "Sikker håndtering av di-isocyanater 2020"

Operatørsikkerhet omkring arbeide med di-isocyanater er fundamental for vår industri, som fremstiller polyurethan- og polyureaprodukter. I de kommende år vil det være stort fokus fra myndighetene på  di-isocyanaternes allergifremkallende egenskaper.  

Selv om operatører ansatt på større bedrifter generelt er godt utdannet, er det de seneste år kommet ny kunnskap omkring helseeffekter av MDI. Operatører ansatt i mindre bedrifter får kanskje ingen eller mangelfull utdannelse i sikker håndtering av di-isocyanater.

Derfor tilbyr PUR-gruppen nå dette utdannelsesprogram til både PUR-gruppens medlemmer og bedrifter som ikke i dag er medlemmer av PUR-gruppen.

Program

11:00  Velkommen ved Marit Wiik, Norsk Industri

11:05  Responsible Care
Ansvarlig omgang med diisocyanater ved Chris Ungermand, Huntsman Norden

11:50   Spørsmål

12:00  Lunsj

12:30  Walk the Talk
Generelt MDI-modul ved Chris Ungermand, Huntsman Norden

14:00  Spørsmål

14:30  Avslutning