Norsk Industri

Innhold

Kjemikaliedagene 2020

 • 22. jan 2020til 23. jan 2020
 • Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

Kjemikaliedagene er flyttet til tidlig på året i 2020. Dette er fordi det som tidligere arrangeres sammen med Industri Futurum.

Vi ønsker igjen velkommen til Kjemikaliedagene. Se program nederst på siden.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer til Kjemikaliedagene 2020. Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer for første gang til Kjemikaliedagene. Han vil si noe om regjeringens syn på de viktigste helse- og miljøutfordringene ved kjemikalier, nasjonalt og globalt.

EU har en ny kjemikaliestrategi frem mot 2030 som vil bli belyst, både fra myndigheter og industri. Mangel på biocider i fremtiden er også et viktig tema med bedriftseksempler fra Lilleborg (vaskemidler) og Jotun (maling). Miljødirektoratet er en viktig samarbeidspartner her og vil si noe om trender i regelverket.

Under REACH og CLP skjer det mye på autorisasjoner og klassifisering og merking av kjemikalier. Vi vil få høre om de viktigste utfordringene fra bedrifter som GE Healthcare, Yara og Thermofisher Scientific. Hvordan kan vi bedre dialogen med myndighetene, både i Norge og sikre en god og konstruktiv dialog med det europeiske kjemikaliebyrået - ECHA? Myndighetene legger opp til økt kontroll av dokumentasjon som er sendt inn til ECHA under REACH. Industrien arbeider aktivt med å bedre sine dossierer, og Borregaard vil fortelle om hva de gjør.

Arbeidsmiljø er en viktig del av Kjemikaliedagene. Her vil vi høre om det viktige arbeidet med sikkerhetsdatablader, nasjonalt og europeisk.

I 2020 og fremover kommer det nye og viktige krav til opprettelsen av sentra for giftinformasjon i EU/EØS. Hvordan skal dette sees i sammenheng med vårt Produktregister og Giftinformasjonen? Hvilke frister gjelder for bedriftene og hva skal sendes inn?

Brexit står på agendaen. Innen januar 2020 har det forhåpentligvis kommet noen avklaringer. Resultatene her blir veldig viktige for Norge da Storbritannia er en av våre viktigste handelspartnere.

Program onsdag 22. januar
 • 09:00 - 11:15
  Åpning Industri Futurum
 • 11:15 - 11:25
  Åpning av Kjemikaliedagene

  v/ Cecilie R-F Skarning, fagsjef, Norsk Industri

 • 11:25 - 11:45
  De viktigste helse- og miljøutfordringene ved kjemikalier

  v/ klima- og miljøminister Ola Elvestuen, KLD

 • 11:45 - 12:45
  EU Chemicals policy 2030 building on the past, moving to the future
  • Henrik Søren Larsen, Head of Department, Chemicals, Ministry of Environment and Food of Denmark
  • Innlegg fra Executive director Product stewardship Sylvie Lemoine, CEFIC 
 • 12:45 - 13:45
  Lunsj
 • 13:45 - 14:15
  Jorden rundt på 30 minutter - x-faktorer med implikasjoner for industrien

  v/ Knut Baumann, fagsjef, Norsk Industri

 • 14:15 - 15:00
  Highligts fra det globale kjemikaliearbeidet
  • SAICM – global kjemikalieforvaltning etter 2020 v/ Audun Heggelund, sjefingeniør, Miljødirektoratet 
  • Kartlegging av nye miljøgifter i Arktis
   v/ Geir Wing Gabrielsen, seksjonsleder for miljøgifter på Norsk Polarinstitutt og Prof. II på UNIS (Svalbard)
 • 15:00 - 15:30
  Kaffepause
 • 15:30 - 16:30
  Biocider
  • Biocidregelverket og hormonforstyrrende stoffer v/ Hilde M. Andersen, senioringeniør, Miljødirektoratet
  • Utfordringer med biocidregelverket – hva skal vi konservere maling med i fremtiden? v/ Hanne Jensen, R&D Manager Biology, Jotun AS
  • Arbeidet med biocider v/ Margit Hegna, R&D Director, Lilleborg AS
 • 17:00 - 18:00
  Vorspiel med Industripoddene
 • 19:00 - 22:00
  Middag
Program torsdag 23. januar
 • 09:00 - 10:20
  CLP og REACH: fareklassifiseringer, autorisasjoner og restriksjoner
  • Prosesser i EU og Miljødirektoratet rolle v/ Heidi Morka, seksjonsleder, Miljødirektoratet
  • Erfaringer med  autoriasjonsprosessen v/ Hege Stubberud, toksikolog, GE Healthcare AS
  • Veien til harmonisert klassifisering av salpetersyre, og industriens muligheter til påvirkning v/ Marie Bjørgan, Chemical Compliance Expert, Yara International ASA
  • Autorisasjon for Diglyme v/ Jori Kveberg Skinderhaug, EHS Specialist, Thermofisher Scientific
 • 10:20 - 10:30
  Kaffepause
 • 10:30 - 11:00
  Zero Emisson building

  v/ Arild Gustavsen, professor ved inst. for arkitektur og teknologi, NTNU

 • 11:00 - 11:30
  Arbeidsmiljø

  Nytt fra Arbeidstilsynet, sjefingeniør Astrid Lund Ramstad og seniorrådgiver Anne Marie Lund Eikrem, Direktoratet for Arbeidstilsynet

 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:20
  Arbeidsmiljø
  • Arbeid med utbedring av kvaliteten av sikkerhetsdatablad på EU/EØS nivå
  • Endringer i REACH vedlegg 2 (sikkerhetsdatablader) – hva blir nytt? v/ Abdulqadir Suleiman, sjefingeniør, Arbeidstilsynet
 • 13:20 - 13:45
  Kaffepause
 • 13:45 - 14:45
  Produktregisteret og CLP artikkel 45
  • CLP artikkel 45 – oversikt over regelverket, praktisk informasjon og forholdet til produktregisteret v/ Trine Torgersen, seksjonsleder, Miljødirektoratet
  • Giftinformasjonen og produktene, fortid og fremtid v/ Mette Ekeland, seniorrådgiver, Giftinformasjonen
  • Hvordan vi jobber med art 45 i Jotun v/ Line Andersen, R&D Chemist, Jotun AS
 • 14:45 - 15:15
  Økt kontroll av dossiers under REACH fra 5-20% hva betyr dette i Norge?
  • Marianne Tvermyr, sjefingeniør, Miljødirektoratet
  • Pål Chr. Evensen, Corporate reg. affaires manager, Borregaard