Norsk Industri

Innhold

Kjemikaliedagene 2020

  • 22. jan 2020til 23. jan 2020
  • Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

Kjemikaliedagene er flyttet til tidlig på året i 2020. Dette er fordi det som tidligere arrangeres sammen med Industri Futurum.

Programmet begynner å ta form. Vi har også denne gangen mange spennende temaer.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer til Kjemikaliedagene 2020. Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer for første gang til Kjemikaliedagene. Han vil si noe om regjeringens syn på de viktigste helse- og miljøutfordringene ved kjemikalier, nasjonalt og globalt.

EU har en ny kjemikaliestrategi frem mot 2030 som vil bli belyst, både fra myndigheter og industri. Mangel på biocider i fremtiden er også et viktig tema med bedriftseksempler fra Lilleborg (vaskemidler) og Jotun (maling). Miljødirektoratet er en viktig samarbeidspartner her og vil si noe om trender i regelverket.

Under REACH og CLP skjer det mye på autorisasjoner og klassifisering og merking av kjemikalier. Vi vil få høre om de viktigste utfordringene fra bedrifter som GE Healthcare, Yara og Thermofisher Scientific. Hvordan kan vi bedre dialogen med myndighetene, både i Norge og sikre en god og konstruktiv dialog med det europeiske kjemikaliebyrået - ECHA? Myndighetene legger opp til økt kontroll av dokumentasjon som er sendt inn til ECHA under REACH. Industrien arbeider aktivt med å bedre sine dossierer, og Borregaard vil fortelle om hva de gjør.

Arbeidsmiljø er en viktig del av Kjemikaliedagene. Her vil vi høre om det viktige arbeidet med sikkerhetsdatablader, nasjonalt og europeisk.

I 2020 og fremover kommer det nye og viktige krav til opprettelsen av sentra for giftinformasjon i EU/EØS. Hvordan skal dette sees i sammenheng med vårt Produktregister og Giftinformasjonen? Hvilke frister gjelder for bedriftene og hva skal sendes inn?

Brexit står på agendaen. Innen januar 2020 har det forhåpentligvis kommet noen avklaringer. Resultatene her blir veldig viktige for Norge da Storbritannia er en av våre viktigste handelspartnere.