Norsk Industri

Innhold

Havrommet – Seminar havvind og havbruk til havs

Norwegian Offshore Wind Cluster, Stiim Aqua Cluster, Eigersund Næring og Havn and Norsk Industri arrangerer seminar om havbruk til havs og offshore vind.

Vi ser mange potensielle synergier, og mange fellesnevnere i leverandørkjedene til disse to raskt voksende industriene. Høring for åpning av områder for havvind hadde høringsfrist 1. november 2019, og høring for foreslåtte områder for havbruk til havs hadde høringsfrist 15. november 2019.

16. desember publiserte Fiskeridirektoratet rapporten "Kartlegging og identifisering av områder egnet for havbruk til havs", hvor de anbefaler åpning av 11 områder. Ett av disse områdene overlapper med anbefalte område for flytende havvind, Utsira Nord.

Fiskeridirektoratet kommer til konferansen i Egersund 28. januar og vil presentere den ferske rapporten. I tillegg blir det innlegg fra ulike bedrifter som ser muligheter gjennom en sterkere satsing på havbruk og vind til havs.

Møteleder: Stål Heggelund, fagsjef, Norsk Industri