Norsk Industri

Innhold

Norsk Industris Arbeidstidsforum

  • 11. feb 2020
  • Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen

Regelverket for skift- og rotasjonsordninger er komplisert og sammensatt. Kun for medlemmer i Norsk Industri.

Klokke og kalender

Foto: AdobeStock

Norsk Industri opprettet Arbeidstidsforum i februar 2019 og er blitt et populært forum. Her kan bedriftene utveksle erfaringer og få gode innspill.  På programmet står skiftordninger og ferieavvikling, GDPR og kontrolltiltak.  Også reisetid og innleie er tema.

Velkommen til forumets tredje møte!

Program

09.00 Kaffe, registrering og mingling 

09.15 Åpning og presentasjonsrunde 

09.30 Arbeidstidsordninger med ulike uketimetall
v/ advokat Vibeke Lærum og advokatfullmektig Nora Køber-Garvoll, Norsk Industri 

10.00 Ulike skiftordninger
v/ advisor Helge Valvik, Equinor  

10.30 Pause 

10.45 Ferieavvikling ved skiftarbeid
v/forbundssekretær Harald Hageland, Industri Energi  

11.15 Hydros praksis for plassering av ferie for skiftarbeidere
v/ HR-medarbeider Kari KaldheimNorsk Hydro  

11.30 Lunsj 

12.30 Arbeidstid og forsvarlighetsvurdering
v/ seksjonsleder Jens Erik Romslo, Arbeidstilsynet, Seksjon for arbeidstid 

Hvordan arbeidsgivere skal gå frem når de søker om arbeidstidsordning som krever godkjenning av Arbeidstilsynet, og hva Arbeidstilsynet legger vekt på i sine vurderinger.  

13.15 Innleie og arbeidstidsordninger
v/ advokat Vibeke Lærum og advokat Sunniva Berntsen, Norsk Industri 

13.45 Hva når arbeidstaker ikke overholder arbeidstiden?  Kontrolltiltak og GDPR
v/advokat Vibeke Lærum og advokat Sunniva Berntsen, Norsk Industri 

14.15 Aktuelle lovendringer og dommer  gjennomgang av Coca Cola-dommen vedr. reisetid 
v/advokat Vibeke Lærum og Sunniva Berntsen, Norsk Industri 

14.45 Oppsummering og avslutning