Norsk Industri

Innhold

Verftskonferansen 2019

Verftskonferansen er den maritime næringens viktigste møte- og mingleplass med over 400 ledere i salen og på scenen. Etter noen trange år mener de fleste at bransjen er på bedringens vei.

Vi vil diskutere status og belyse satseområder der vår maritime klynge har muligheter. Blant disse områdene er klimateknologi, andre teknologier og forretningsmodeller som kan gi oss innpass i nye markeder. Vi vil samtidig ta en kikk på om hva som kan stå i veien for endringer, nye rammebetingelser og usikkerhet i markedet, for eksempel handelskriger.

På Verftskonferansen får vi også ledende aktører til å fortelle om de nye mulighetene som åpner seg innen "Havbruk til havs", der vi skal lengre ut, gå dypere og gjerne autonomt.

På programmet står blant annet:
  • Åpning ved Statsråden
  • Markedsbetraktninger
  • Klima og miljø
  • Nye teknologier og forretningsmuligheter
  • Kompetanse, samarbeid og synergier
  • Barrierer og rammebetingelser
  • Verdiskaping og velferd
  • Regjeringens nye havstrategi
  • Teknologi og HMS i havbruksnæringen
  • FoU
Du møter blant andre:
Overnatting

Overnatting bestilles direkte hos hotellet. Scandic Parken fylles fort opp, så det lønner seg å være tidlig ute!