Norsk Industri

Innhold

Verftskonferansen er den maritime næringens viktigste møte- og mingleplass med over 400 ledere i salen og på scenen. Etter noen trange år mener de fleste at bransjen er på bedringens vei.

Årets konferanse har som bakteppe at vi er over krisen etter bortfall av ordre på offshore-skip, vi er definitivt på vei opp av dalen, nå ser vi (nesten) kun fremover.

På konferansen vil vi se på markedsutsiktene, vi får høre om temaene bransjen ønsker å diskutere i Norsk Industri Maritim sitt nye veikart. Vi kaller det selvsagt et «sjøkart», det er under utarbeidelse med bred deltakelse fra folk i bransjen.

Viktig tema på årets konferanse er fremtiden innen offshore havbruk, der mulighetene er store innen mange av våre viktigste fagfelt, fra design og bygging av tidels store konstruksjoner, til drift og vedlikehold og spennende teknologier som autonomitet, digitalisering og operasjoner på bunnen.

Som vanlig har vi et bredt spekter av ledende fagfolk som vil dele sin kunnskap med oss.

Årets konferansier er Øyvind Loven, kjent fra radioprogrammet "Morgenklubben med Loven & Co". Radio Norge vil flytte sitt studio midlertidig til Ålesund og kjøre radioprogrammet live fra en aktuell arbeidsplass på tirsdagen, og fra hotell Parken på onsdagen. Programmet går på lufta kl 06-09.

Se programmet

Program Verftskonferansen 2019

Programmet er foreløpig og oppdateres fortløpende.

Tirsdag:

09.30: Registrering

10.30: Åpning av konferansen
v/ næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Ove Wilhelmsen, styreleder, Maritim bransjeforening i Norsk Industri

MARKEDSBETRAKTNINGER

De store linjene
v/ Erik Tønne, Analysesjef Clarkson Platou. Erik var en populær foredragsholder ved fjorårets konferanse, han tar for seg «de store linjene» hva gjelder transportbehovet til sjøs.

Fornyelse av kystflåten
v/ Nils Mange Fjereide, styreleder i Short Sea gruppen i Rederiforbundet og adm. dir., Misje Rederi. Nils Magne er levende opptatt av den kystnære sjøtransporten, og da spesielt fraktefartøyene. Gjennom sin rolle som styreleder i "short sea" har han vist en glødende interesse for å fremme nærsjøfartens viktige rolle.

Pause og besøk i utstillerområdet

Cruise, hvor går vi hen?
v/ Bob Allen, Chief Storytelling Officer, IDEAS. Orlando, Florida. Bob har lang fartstid i Disney-konsernet og driver nå eget firma der han gir råd til kjente cruise-rederier om fremtiden innen «opplevelser». Vi er heldige som får ham til Ålesund, der han vil dele sine tanker med oss og gi en pekepinn på om boomen i ordre vi opplever i dag vil fortsette, og i så fall hvilken retning vil den ta, hvordan vil skipene endre seg, hva vil fremtidens cruise-passasjerer kreve.

Utstyrsrapporten
v/ Erik W. Jakobsen, partner, Menon Business Economics. Hvert år produserer Norsk Industri Maritim en rapport som viser hvordan norske utstyrsbedrifter gjør det. Dette er det eneste kjente forsøk på å vise en samlet oversikt over denne delen av bransjen, der mange verdensledende bedrifter konkurrerer internasjonalt, og der mesteparten av produktene leveres direkte til utenlandske verft. Vi fletter inn aktuelle spørsmål til bedriftene, og i år er vi spesielt opptatt av verdiskapningen innen det som kalles grønne aktiviteter. Det blir spennende å høre om talene bekrefter at bransjen er på vei opp av bølgedalen og hvordan det grønne skiftet preger omsetningen og investeringene.

13.00: Lunsj

DAGSAKTUELLE TEMA

14.00: Klima og miljø
v/ Harald Solberg, administrerende direktør, Norges Rederiforbund. Harald vil dele med oss sine tanker om hva hans ser rederne må forholde seg til.

14.15: Nye teknologier og forretningsmuligheter
v/ Egil Hystad. General Manager Concept Development and Integration, Wärtsilä Norway. Egil vil beskrive ZEEDS-prosjektet, der ledende bedrifter, både innen rederi, olje & gass og utstyr jobber sammen for å utforske den raskeste veien til nullutslipp for skipsfarten.

14.30: Kompetanse og synergier
v/ Ola Honningdal Grytten, Professor Dr Oecon NHH. Ola vil se på «det store bildet» i bransjen, med fokus på hvor verftsnæringen står etter nedgangen i offshore-ordre.

14.45: Barrierer og rammebetingelser
v/ Espen Barth Eide, Stortingsrepresentant (Ap). Espen er en glimrende og engasjert foredragsholder. Han vil ta for seg den aktuelle internasjonale situasjonen, med tanker om handelshindringer, handelsavtaler, Brexit, EØS, Kina-USA osv.

15.00: Debatt / presentasjon av sjøkartet
Debattleder: Jan Kjetil Paulsen. Prosjektleder for sjøkart-prosjektet i Norsk Industri

15.30: Verdiskaping og velferd - romantikk og realitet
v/ Anne-Kari Bratten, adm. dir., Spekter

16.00: Forfriskninger på plassen og kåseri

19.00: Aperitiff og festmiddag med prisutdeling
Årets underholdning er Emma Williksen med band

Onsdag

HAVBRUK TIL HAVS - STORE MULIGHETER ELLER EN VÅT DRØM

09.00: Oppstart
v/ Loven

09.30: Regjeringens nye havstrategi
v/Statssekretær Roy Angelvik, NFD

09.45: Havbruk til havs gir nye industrielle muligheter
v/ Stiim Akva Cluster v/ XXX

10.00: Akva Storm
v/XX, Mowi m/ film

10.15: Oppdrett til sjøs krever maritime standarder og krav
v/ Håvard Gåseidnes / Linda Bruås - Sjøfartsdirektoratet

10.30: Nye maritime design - en forutsetning for realisering av oppdrettspotensialet til sjøs
v/ XXX, SFI Exposed / Bedrift

10.45: Pause

11.00: Elektrisk infrastruktur – en avgjørende brikke for en klimavennlig oppdrettsproduksjon til havs
v/ Ann Christin Andersen

11.15: Autonome fartøy og beslutningssystemer for bedre fiskehelse og kontroll
v/ Thor Hukkelås, Kongsberg Maritim

11.30: Hvilke grep må norske verft gjennomføre for å kunne levere oppdrettsløsninger til havs ?
v/ Geir Larsen, Vard

11.45: Pause

12.00: Havbruk til havs – muligheter eller et vådeskudd for oppdrettnæringen?
v/ Thorvald Tande, redaktør Norsk Fiskerinæring

12.20: Debatt: Havbruk til havs – muligheter eller kun en våt drøm ?
Debattleder: Thorvald Tande, Norsk Fiskerinæring

Deltakere:

  • Roy Angelvik, Nærings og Fiskeridepartement
  • Mowi
  • Håvard Gåseide, Sjøfartsdir
  • Thor Hukkelås, Kongsberg
  • SFI Exposed
  • Geir Larsen, Vard

12.50: Avslutning
v/ Loven

13.00: Lunsj

Du møter blant andre:
Overnatting

Overnatting bestilles direkte hos hotellet. Scandic Parken fylles fort opp, så det lønner seg å være tidlig ute!