Norsk Industri

Innhold

Seminar om arbeidsmiljø og sykefravær

  • 24. okt 2019Kl. 09:00–15:25
  • Næringslivets Hus, Oslo Middelthunsgt. 27
  • Pris 1000,- (kun for medlemmer)
  • Påmeldingsfrist 21. oktober

Lær hvordan bedriften kan forebygge sykefravær- og hvordan få ansatte raskest mulig tilbake etter en sykemelding. Møt andre bedrifter til erfaringsutveksling gjennom dagen.

Godt arbeidsmiljø er god butikk fordi det gir økt produktivitet, og lavere sykefravær, men også fordi arbeidsmiljø er stadig viktigere for norske arbeidstakere i valg av arbeidsplass. Bedrifter med gode ledere og godt arbeidsmiljø vil vinne kampen om arbeidskraften.

I den nye IA-avtalen fremheves to innsatsområder; Det forebyggende arbeidet og lange hyppige fravær.

Mange er usikre på hvilke forebyggende tiltak som bør iverksette og hvilke tiltak som faktisk gir effekt. Forskning sier at 15-40% av alt sykefravær er arbeidsrelatert. Og sykefravær som ikke er arbeidsrelatert vil kunne bli kortere dersom det håndteres på en bra måte. Tidlig innsats er viktig. På seminaret vil flere industribedrifter gi eksempler på tiltak som har virket hos dem – tiltak som de ser har betydning for arbeidsmiljø, for trivsel og for sykefraværet.

Lange og hyppige fravær er arbeidskrevende for bedriften og kan være utmattende for den sykemeldte. På seminaret vil du få tips om hvordan slike sykefravær kan håndteres best mulig.

Av og til blir partene ikke enige og saker havner i retten. En advokat fra Norsk Industri vil gå gjennom noen vanskelige sykefraværssaker som har vært behandlet i rettssystemet. Sakene gir viktig forståelse av grenseoppgangen av arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar gitt omstendighetene i de ulike sakene.

Vi avslutter seminaret med et innlegg fra Bjørn Solend i AS3 om hvordan ledere kan skape bedre arbeidsmiljø, mer tillit og økt produktivitet gjennom å gi gode tilbakemeldinger til de ansatte.

Program

09.00 Velkommen

Del 1: Forebygging av sykefravær gjennom å bedre arbeidsmiljøet. Hva virker?
Hva legger vi i “arbeidsmiljø” og hvorfor er det viktig å jobbe med? 

09.30 Kartlegging av det psyko-sosiale arbeidsmiljøet vha QPS-Nordic, ved Live Bakke Finne, STAMI
- Hva kan arbeidsgiver faktisk gjøre noe med? Og hvilke tiltak har dokumentert effekt?

09.50 Arbeidsmiljø og arbeidsrelatert sykefravær, ved Kristin Weholt, AS3

10.20 Pause

10:30 Hvordan jobbe med dette i bedrift? Bedriftseksempler
• Vard
• Borregaard
• Equinor

11.35 Lunsj og erfaringsutveksling på bordene

12.30 Del 2: Lange og/eller hyppige gjentakende fravær
• Hovedutfordringer i bedriftene
• Beste praksis- konkrete eksempler

13.15 Refleksjoner på bordene- 30 min

13:45 Pause

14.00 Vanskelige sykefraværssaker- gjennomgang av relevante rettsavgjørelser; Hans Martin Møllhausen, Norsk Industri

14.30 Forebygging gjennom gode tilbakemeldinger til den ansatte, Bjørn Solend fra AS3

15.25 Takk for i dag