Norsk Industri

Innhold

Seminar om arbeidsmiljø og sykefravær

  • 24. okt 2019Kl. 09:00–15:25
  • Næringslivets Hus, Oslo Middelthunsgt. 27
  • Pris 1000,- (kun for medlemmer)
  • Påmeldingsfrist 21. oktober

Lær hvordan bedriften kan forebygge sykefravær- og hvordan få ansatte raskest mulig tilbake etter en sykemelding. Møt andre bedrifter til erfaringsutveksling gjennom dagen.

I den nye IA-avtalen fremheves to innsatsområder; Det forebyggende arbeidet og lange hyppige fravær.

Mange er usikre på hvilke forebyggende tiltak som bør iverksette og hvilke tiltak som faktisk gir effekt. Forskning sier at 15-40% av alt sykefravær er arbeidsrelatert. Og sykefravær som ikke er arbeidsrelatert vil kunne bli kortere dersom det håndteres på en bra måte. Det er altså liten tvil om at en innsats her er viktig. På seminaret vil flere industribedrifter gi eksempler på tiltak som har virket hos dem – tiltak som de ser har betydning for arbeidsmiljø, for trivsel og for sykefraværet.

Lange hyppige fravær er arbeidskrevende for bedriften og kan være utmattende for den sykemeldte. På seminaret vil du få tips om hvordan slike sykefravær kan håndteres best mulig.

Av og til blir partene ikke enige og saker havner i retten. En advokat fra Norsk Industri vil gå gjennom noen vanskelige sykefraværssaker som har vært behandlet i rettssystemet. Sakene gir viktig forståelse av grenseoppgangen av arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar gitt omstendighetene i de ulike sakene.

Vi avslutter seminaret med et innlegg fra Bjørn Solend i AS3 om hvordan ledere kan skape bedre arbeidsmiljø, mer tillit og økt produktivitet gjennom å gi gode tilbakemeldinger til de ansatte.

Foreløpig program

09.00  Velkommen

09.15   Del 1: Forebygging av sykefravær gjennom å bedre arbeidsmiljøet. Hva virker?

10.20   Pause

10:30   Hvordan jobbe med dette i bedrift? Bedriftseksempler

11:45   Lunsj (erfaringsutveksling ved bordene)

12:45   Del 2: Lange hyppige fravær

  • Hovedutfordringer i bedriftene
  • Beste praksis- konkrete eksempler

13:30   Refleksjoner på bordene- 30 min + pause 15 min

14:15   Vanskelige sykefraværssaker- gjennomgang av relevante rettsavgjørelser;
Hans Martin Møllhausen, Norsk Industri - 30 min

14:45   Forebygging gjennom gode tilbakemeldinger til den ansatte,
Bjørn Solend fra AS3, 40 min

15:25   Takk for i dag