Norsk Industri

Innhold

Leverandørindustriens Nordområdekonferanse

  • 5. nov 2019til 6. nov 2019
  • Harstad Scandic Hotel

Nord er en nasjonal møteplass for alle med interesse for verdiskaping i Nord-Norge/Nordområdene. Tema og bransjer representert er fra de tre blå næringer: Olje og Gass, Havbruk og Maritim sektor. Programmet har fokus på forretningsmuligheter, kortsiktige så vel som langsiktige, og særlig potensialet i skjæringspunktet mellom bransjene; overførbar teknologi og deling av beste praksis. Herunder ligger også fordelene av å jobbe sammen for å nå FN´s bærekraftmål.

> Program og påmelding