Norsk Industri

Innhold

Kurs i bruk av EPD-generatoren for møbler

  • 4. des 2019til 5. des 2019
  • Næringslivets Hus i Oslo. Alternativt Ålesund/Sykkylven
  • Tentativt 3500,- inkl. lunsj

Ny versjon på Web-plattform

Bli lisensbruker og bli kjent med produktenes miljøavtrykk

EPD-generatoren for møbler gjør det enkelt for bedriftene å dokumentere miljøavtrykk av sine produkter. EPD miljødeklarasjon (Environmental Product Declaration), iht. ISO-standard 14025 type 3, gir konkrete tall for ulike miljøparametere som klimaforavtrykk, energiforbruk og resirkulerbarhet. En EPD gir objektiv, transparent og sammenlignbar miljødokumentasjon på internasjonalt standardisert vis.

Hittil har bransjeforeningens EPD-generator vært et Excel-verktøy. I løpet av det siste året har vi i samarbeid med LCA.no gjennomført en konvertering til en fremtidsrettet web-løsning, for økt brukervennlighet og kvalitet, og for å gjøre miljøverdiene digitalt tilgjengelige. LCA.no har allerede laget 12 ulike bransje- eller bedriftstilpassede web-verktøy for generering av EPD miljødeklarasjoner og tok derfor med seg bred erfaring inn i arbeidet med møbelprodukter.

NB!
Verifikasjonen av Excel-verktøyet gikk ut 1. oktober 2019. Nå må alle nye EPD-er lages med web-verktøyet. Derfor må alle som har gjennomført Excel-kurset ta nytt kurs i web-versjonen.

Den 4. og 5. desember gjennomfører vi det andre kurset i den nye web-baserte EPD-generatoren

Program

4. desember (10.00-15.00)

  • Kort innføring i Designindustriens miljø- og kvalitetsarbeid
  • Hva er livssyklusanalyse (LCA)?
  • Hva er EPD miljødeklarasjoner?
  • EPD-Norge, krav og prosedyrer
  • Innlogging og gjennomgang av EPD-generatoren
  • Lage EPD og analysere resultater

5. desember (09.00-15.00)

  • Bedriftene legger inn egne møbler i EPD-generatoren. Individuelt arbeid med veiledning.

Utstedelse av kursbevis forutsetter at hver kursdeltaker lager en ferdig EPD som godkjennes av LCA.no. Denne lages enten i løpet av dag 2 eller ferdiggjøres og sendes inn i etterkant. 

Hver bedrift må sende minst to personer på kurset

Disse blir godkjente til å legge inn material-, prosess-, transport- og energiopplysninger, og til å kontrollere EPD-en som kommer ut av generatoren. Når opplysningene er lagt inn og kontrollert følger en enkel prosess for godkjennelse fra EPD-Norge, som er ansvarlig organ for alt EPD-arbeid i Norge.

Effektivisering og kvalitetssikring med web-løsning

– Vi går nå over fra Excel-plattform til «2. generasjon EPD-verktøy» i form av en web-løsning, sier Are Lyubråten, Prosjektleder for miljø og kvalitet i Designindustrien. - Blant annet vil web-løsningen gjøre det raskere å fylle produkt- og produksjonsdata inn i verktøyet, med økt kvalitetssikring av dette arbeidet. Varianthåndtering og visning av miljødata for ulike versjoner av samme produkt blir automatisert. En ny analysemodul gjør det enklere å bruke EPD-verktøyet i produktutviklingen, slik at de beste miljøbeslutningene kan tas tidligst mulig i prosessen.

Les mer her: Hvordan EPD-generatoren benyttes i produktutvikling

Tallfestede miljøpåvirkninger

- Målene i Paris-avtalen om drastiske reduksjoner av klimagassutslipp nås ikke ved synsing, sier Are Lyubråten. - Vi trenger tall for å måle status og forbedringer. - Vil du vite karbonfotavtrykket og det samlede energiforbruket til produktene dine, kan du lese dette direkte på en EPD. Og du kan se i hvilke faser av livssyklusen belastningene er størst. Disse, og flere andre miljøparametere kommer fram som tallverdier som kan sammenliknes fra produkt til produkt. Det å kunne vise til tredjepartssertifiserte, konkrete og tallfestede miljøpåvirkninger blir stadig viktigere. Interessen for, og kunnskapen om, denne type transparent miljøinformasjon er sterkt økende.

Medlemsbedrifter ønskes velkommen til kurs den 4. og 5. desember!

Les her om det første kurset i web-verktøyet, og opprettelse av brukerforum

Ta kontakt med meg!

Vil du vite mer om EPD-generatoren og EPD som miljødokumentasjon?