Norsk Industri

Innhold

HMS-seminar for avfalls- og gjenvinningsbransjen

  • 20. nov 2019Kl. 09:30–15:00
  • Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo
  • Gratis (kun åpent for medlemmer)

Norsk Industri og Norsk Returmetallforenings HMS-seminar for gjenvinningsbransjen i 2019 blir 20. november på Majorstuen i Oslo. Seminaret er kun åpent for medlemmer i de to foreningene.

Norsk Industri og Norsk Returmetallforening arrangerer årlig et HMS-seminar for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Årets seminar blir 20. november i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo. 

Program

09.30: Registrering og kaffe

10:00: Velkommen og nytt fra Norsk Industris HMS-utvalg v/Norsk Industri

Ledelsens HMS-ansvar
10.15: Lederes HMS-ansvar v/Pernille Vogt, Norsk Industri.
10.35: Panelsamtale med fire toppledere: "Hvordan følger vi opp HMS-ansvaret"?
- Bjørn Hoel, Ragn-Sells
- Max Trandem, Stena Recycling
- Ståle Nistov, Franzefoss Gjenvinning
- Egil Lorentzen, Norsk Gjenvinning
11.15: Spørsmål og diskusjon

11.30: Lunsj

Kaffepause

Brannrisiko og brannforebygging
12.15: Tilsynsaksjon mht. brann i gjenvinningsbransjen v/ Anita Kronlund, DSB
12.45: Miljøpåvirkning ved vannutslipp fra branner v/ Sissel Ranneklev, NIVA

Pause

Sikkerhet og sikkerhetskultur
13.40: Verneombudets rolle og ansvar v/ Ann Helen Høyvik, Stena Recycling
14.10: Slik jobber vi med sikkerhetskultur i Mowi v/ Arve Martin Husevåg, Mowi.

Oppsummering

15.00: Slutt