Norsk Industri

Innhold

Godt arbeidsmiljø i nye tider

 • 15. okt 2019Kl. 11:00–16:00
 • Statens Hus, Prinsens gt.1, Trondheim
 • Gratis for medlemmer i Norsk Industri.

Hva betyr et godt arbeidsmiljø når bedriften skal mestre nye tider?

Målgruppe: ledere, tillitsvalgte, HMS-ansvarlige og BHT.

Roboter som kolleger, digitalisering og et urolig marked der handelsstrukturer er i spill krever evne og vilje til å bygge en robust organisasjon. Et godt arbeidsmiljø har vist seg å stå sentralt for å oppnå det.

Lokale aktører som Kværner, MOVI og Wacker Chemicals vil fortelle hva de gjør for å sikre et godt arbeidsmiljø. Norsk Industri vil demonstrere et enkelt verktøy som gir et mål (E-verdien) på egen kontroll med de ulike faktorene i arbeidsmiljøet. Denne er det lett å styre etter og det er lett å se hva som skal til for å oppnå bedre (det vil si lavere) score.

Vi håper at du tar deg tid til å delta. Dette kan bli vel investerte timer der du får anvendbar og nyttig informasjon.

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Industri, LO, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Legeforeningen og Arbeidstilsynet – alle vil, som du ser av programmet, komme med konkrete gode råd som dere kan bruke i egen bedrift.

Program

11.00: Registrering og noe å bite i

12.00: Hva kan organisasjoner og myndigheter bidra med?

 • Trøndersk næringsliv - samarbeid gir konkurransefortrinn v/ Kristian Tangen, distriktssekretær LO
 • Om viktigheten av et trykt og stabilt arbeidsmiljø! v/ Pål Molander, direktør, Statens Arbeidsmiljøinstitutt
 • E-verdier – fremtidens måleinstrument for små og store bedrifter v/ Erik Dahl-Hansen, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri

13.00: PAUSE

13.20: Hvordan bedrer bedriftene arbeidsmiljøet og sikrer de ansattes arbeidshelse?

 • Risikoforståelse – sånn er vi! v/ Arve-Martin Husevåg, HSE coordinator, MOWI Norway AS
 • Torbjørn Halland, administrerende dDirektør, Wacker Chemicals Norway
 • Arbeidsmiljø, reisen som aldri tar slutt v/ Erik Stiklestad, Kværner Verdal

14.20 PAUSE

14.40: Industri og helse – Hvem bryr seg om arbeidsmiljøet?

 • Arbeidstilsynets erfaringer ved tilsyn v/Monica Seem, avdelingsdirektør, Direktoratet for arbeidstilsynet
 • "Helse og Industri" v/ Geir Riise, generalsekretær, Den norske legeforening
 • Hva er mest lønnsomt? - Helsekontroll hos fastlegen eller i BHT? v/ Lise Sørbø, fagsjef/bedriftsoverlege, Stamina Helse

Oppsummerende samtale

16.00: Takk for i dag!