Norsk Industri

Innhold

Norsk Industris Arbeidstidsforum

  • 8. okt 2019
  • Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen

Regelverket for skift- og rotasjonsordninger er komplisert og sammensatt, og vi ønsker å sette fokus på dette 8. oktober.

Kun for medlemmer i Norsk Industri.
Illustrasjonsbilde

Foto: AdobeStock

Mange av Norsk Industris medlemsbedrifter har behov for ulike skift- og rotasjonsordninger. Regelverket er komplisert og sammensatt, og vi ønsker å sette fokus på arbeidstidsutfordringene. Norsk Industri opprettet Arbeidstidsforum i februar og første møte ble godt mottatt med ønske om å videreføre dette.

Velkommen til forumets andre møte.

Program

09.00:  Kaffe, registrering og mingling

09.15:  Åpning og presentasjonsrunde

09.30:  Gjennomgang av bedriftenes skiftordninger
(tilsendt fra deltakere i forrige møte) 
v/ advokatfullmektig Nora Køber-Garvoll, Norsk Industri

10.15:  Pause

10.30:  Behovet for og omfanget av overtidsbruk og spesielle problemstillinger i lys av dette 
v/ Advisor Helge Valvik og Senior Legal Advisor Kristin Mørkedal, Equinor

11.30:  Lunsj

12.30:  Samarbeid for Sikkerhet (SfS)
v/ daglig leder Hugo Halvorsen gjennomgår SfS' rapport om anbefalinger vedrørende nattarbeid

13.00:  Fleksitidsordninger for hhv. operatører og funksjonærer
v/ HR Business Partner Svein Halmrast i Hydro Aluminium Rolled Products AS og HR manager Unni Valand Wilhelmsen fra Elkem

14.00:  Pause

14.15:   Fafos rapport Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater - Fleksivakter,
12-timersvakter og samarbeidsturnus
v/seniorforsker Leif E. Moland, Fafo

14.40:  Aktuelle lovendringer og dommer
v/ advokat Sunniva Berntsen og advokat Vibeke Lærum, Norsk Industri

15.30:  Avslutning