Norsk Industri

Innhold

Seminar: Lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos underleverandør (UL)

Hvilke regler gjelder for påseplikt for lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos underleverandører?

Seminaret vil belyse rettslige og praktiske utfordringer ved bruk av underleverandører og kontroll av ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Hvor omfattende må man gå til verks for å påse at lønnsbetingelsene er i samsvar med kontraktsfestede eller lovmessige forpliktelser? Hva krever bestiller av leverandørens aktivitetsplikt?

Målgruppe: Bedrifter som inngår avtale med statseide foretak, f.eks. Statnett, Equinor eller andre større bestillere som krever kontroll med underleverandørers lønnsvilkår.

Agenda

09.00: Åpning
Presentasjon av problemstillinger som aktualiseres ved bruk av underleverandører i en kontraktskjede.

Særskilt om utenlandske underleverandører som sender personell til Norge

09.45: Innlegg fra Statnett ved konserndirektør Bygg og anlegg, Elisabeth Vike Vardheim
Hvilke krav og forventninger har Statnett til sine leverandører?

10.30: Innlegg fra LO
Hvilke krav og forventninger har LO til virksomheter i Norge som benytter underleverandører?

11.15: Spørsmål til Statnett og LO

11.30: Lunsj

Seminaret lukkes og fortsetter for medlemsbedrifter i Norsk Industri etter lunsj.

12.15: Faglig innlegg
Hvilke lover og regler gjelder i Norge for bruk av underleverandører og ansvaret for lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandøren?

Hvor langt går en evt. aktivitetsplikt for å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandør?

13.00: Innlegg fra ABB og Siemens
Hvordan arbeider ABB og Siemens med problemstillinger som aktualiserer lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører?

14.00: Plenumsdebatt evt. gruppediskusjoner for å utarbeide forslag til tiltak
Behov for standardkontrakter, felles anbefalinger fra arbeidslivets parter vs ytterligere lovreguleringer eller andre tiltak?

15.30: Oppsummering og veien videre