Norsk Industri

Innhold

Norsk Industri på Arendalsuka

  • 12. aug 2019til 15. aug 2019
  • "Næringslivets hus", Mør biffhus, Arendal

Kom og møt Norsk Industri på Arendalsuka! Sammen med resten av NHO-fellesskapet holder vi hus på Næringslivets hus (Mør biffhus) i Arendal, og deltar også i flere andre arrangement.

Om ikke annet står så finner arrangementene sted på Næringslivets hus (Mør biffhus).

Tirsdag

10.30-11.30: Industripolitikkens fremtid
Næringsministeren, ungdomspolitikere og industriledere diskuterer fremtidens industri, hvilke forutsetninger og rammebetingelser som må være tilstede for en konkurransedyktig industri og hva vi skal leve av i fremtiden!
> Les mer her

14.30-15.30: Havbruksnæringens muligheter - hva skal til?
Sjømat Norge og Norsk Industri inviterer til dialog om havbruksnæringens fremtidsmuligheter. Professor Torgeir Reve vil presentere en helt fersk rapport som gir en oppdatert analyse av havbruksnæringen. Deretter blir det en debatt mellom næringsrepresentanter og sentrale politikere om hva som skal til for at havbruksnæringen skal bli en viktig kilde til vekst i sysselsetting og verdiskaping langs kysten.
Fellesarrangement med Sjømat Norge.
> Les mer her

Onsdag

10.30-11.30: Fremtidens industriarbeider
Hva slags kompetanse behøves i årene som kommer? Hvordan kommer fagarbeiderens rolle til å se ut?
> Les mer her
> Se også: Kompetanseveikartet: Kompetanse for fremtidens industri

11.30-13.00: CO2-håndtering: industrien har løsningene!
Det norske fullskalaprosjektet skaper jobber og nye spennende prosjekter nasjonalt og internasjonalt. Du møter CO2-fangstpionerene, CO2-lagringskameratene og noen av deres nye venner. Bli med på laget! Møteleder: Siri Lill Mannes.
Fellesarrangement med Fortum, Norcem og Northern Lights / Equinor.
OBS: Finner sted på Clarion Hotel Tyholmen, møterom "Kitchen & Table"
>
Les mer her

13.30-14.30: Kan markedsorientering doble norsk ferdigvareeksport?
Basert på intervjuer med en rekke bedriftsledere i design- og ferdigvareindustrien, og andre deler av norsk industri, er det utarbeidet en rapport som har som ser på hvilke barrierer som må brytes og hvilke virkemidler som trengs for å øke norsk eksport og verdiskaping. På møtet presenteres og diskuteres funnene i denne «nedstrømsrapporten».
> Les mer her

14.30-15.30: Elektrifisering som ny eksportindustri for Norge
De vedtatte klimamålene krever en rask grønn omstilling av verdensøkonomien. I Norge må vi halvere våre CO2-utslipp innen 2030, noe som vil kreve en høy grad av elektrifisering og utfasing av fossil energibruk. Elektrifiseringen er ikke bare en nødvendighet for å omstille økonomien, men også en mulighet til å skape grønn økonomisk vekst.
Fellesarrangement med Energi Norge.
> Les mer her

 

Torsdag

10.30-11.30: Gode vertskommuner
I denne debatten møter representanter for våre medlemsbedrifter blant andre styrelederen i Kommunenes Sentralforbund, Gunn Marit Helgesen. Våre medlemsbedrifter må kunne stille krav til at kommune-Norge driftes på en god og næringsvennlig måte. Tilsvarende bør lokalpolitikerne forvente at våre medlemsbedrifter stiller opp i sine lokalsamfunn på en ansvarsbevisst måte.
Samarbeid mellom NHO, KS og Norsk Industri
> Les mer her

12.30-13.30: Førstevalg, eller riktig valg?
På de fleste områder er det de voksne som bestemmer. Hvorfor skal 16-åringenes førstevalg alene styre dimensjoneringen i videregående skole? NHO-fellesskapet vil ha et bedre system for dimensjonering, og beslutningsretten tilbake i Yrkesopplæringsnemndene.
Fellesarrangement med NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, Norske frisør- og velværebedrifter og NHO.
>
Les mer her

--------------------------------------------

Ønsker du deltakelse fra Norsk Industri på ditt arrangement?

Ta kontakt med Jeanette Iren Moen eller Cathrine W. Eidal (se kontaktinfo under).