Norsk Industri

Innhold

Havbrukets utviklingstillatelser – hvem har lært hva?

  • 17. sep 2019Kl. 09:00–15:00
  • Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

Norsk Industri, i samarbeid med TEKNA, inviterer myndigheter, næringen, institusjoner og organisasjoner til å samles under temakonferansen "Havbrukets utviklingstillatelser – hvem har lært hva?".

Foto: AdobeStock

Foto: AdobeStock

Temakonferansen er en arena hvor kunnskap og erfaringer fra første runde med utviklingstillatelser deles og debatteres samt gir deltagerne innspill til deres videre teknologiutvikling og forslag til nye og forbedrede tiltak innen fiskehelse, miljø og bærekraft.

Videre blir det en debattarena for hvordan næringen kan diskutere valg som sikrer teknologiutvikling og sysselsetting langs kysten, samtidig som deltagerne får anledning til å utfordre innlederne og dermed delta i debatten.

Formålet med konferansen er å vise hvorfor en ny runde med utviklings-tillatelser er viktig for å fortsette den positive teknologiutviklingen i havbruksnæringen samt å fremme ønsket om en videreføring av ordningen med styrket søkelys på fiskehelse og verdiskapning langs kysten.

Les også:

Håper på ny runde med utviklingstillatelser, der fiskehelse vektlegges (fiskeribladet.no)