Norsk Industri

Innhold

Seminar om substitusjonsplikten

Bruker din virksomhet farlige kjemikalier? Kjenner du til substitusjonsplikten? Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet og Norsk Industri arrangerer heldagsseminar om dette temaet. Seminaret gir en introduksjon til hva dette betyr for din virksomhet.

Farlige kjemikalier kan utsette arbeidstakere og forbrukere for helsefare og kan skade miljøet. Å erstatte slike kjemikalier med bedre alternativer er derfor vinn-vinn for helse, miljø og arbeidsforhold.

Alle virksomheter som bruker farlige kjemikalier skal vurdere substitusjon – som enkelt forklart betyr å vurdere om det finnes alternative kjemikalier eller metoder som medfører mindre risiko for helse og miljø.

På seminaret vil flere bedrifter, blant andre Equinor, Jotun og byggenæringen, fortelle hvordan de har lykkes i sitt arbeid med å erstatte farlige kjemikalier med mindre farlige alternativer.

Fullstendig program og lenke til påmelding kommer 12. april på Miljødirektoratets hjemmesider.