Norsk Industri

Innhold

Seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg

 • 8. mai 2019Kl. 00:00
 • Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 Oslo
 • Gratis

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer i samarbeid et seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (IED).

FOTO: AdobeStock

Hensikten med seminaret er å informere om nye europeiske BAT-konklusjoner som vil tas inn i bedriftenes utslippstillatelser, belyse miljørelevante problemstillinger, og være en arena for dialog mellom miljømyndighetene og bedrifter med tillatelse. Det gjøres oppmerksom på at seminaret ikke omhandler BAT-konklusjoner og utslippskrav for avfallsforbrenningsanlegg. Årsaken til dette er at det er andre pågående EU-prosesser for å utarbeide nye utslippskrav til forbrenningsanleggene.

Seminaret, som er gratis, finner sted hos Norsk Industri på Majorstuen 08. mai 2019.

Det er begrenset med plasser på seminaret. Vi oppfordrer bedriftene vil å sende de personene som vil bli direkte involvert i prosesser med revisjon av utslippstillatelser. Dersom antallet påmeldte overstiger kapasiteten på seminaret vil arrangørene gjøre en prioritering på bakgrunn av bedriftenes størrelse og antallet anlegg som omfattes av IED.

PROGRAM

09.30  Kaffe mm og registrering

10.00  Velkommen
v/ Gunnar Grini, Norsk Industri

10.05  Nytt fra Miljødirektoratet
v/ Ragnhild Orvik, Miljødirektoratet

10.25  Generelt om Industriutslippsdirektivet (IED).
Hvordan er reguleringen implementert i norsk regelverk og hva forventes av bedriftene? Det vil også fortelles kort om hvilke unntaksmuligheter som finnes 
v/ Kari Kjønigsen, Miljødirektoratet

10.55  Implementering av nye BAT-konklusjoner for avfallsbehandling.
Hvilke krav finnes i den nye BAT-konklusjonen? Hvordan skal kravene implementeres? Myndighetenes tidsplan for implementering, kriterier for å være omfattet av utslippskravene og utslippsgrenser
v/ Kristoffer Glosli Bergland, Miljødirektoratet

11.25  Pause

11.45  Forventninger ved implementering av nye BAT-konklusjoner og forventninger til saksbehandling hos fylkesmennene
v/ Tom Gusdal, Metallco Oppland

12.00  Forventninger ved implementering av nye BAT-konklusjoner og forventninger til saksbehandling hos Miljødirektoratet
v/ Helene Mathisen, NOAH

12.15  Mulige unntak ved behandling av offshoreavfall
v/ Gunnar Grini, Norsk Industri

12.30  Lunsj

13.10  Betydning av nye BAT-konklusjoner for oss
v/ Siv Hege Wang Grøvo, Norsk Gjenvinning

13.30  Betydning av nye BAT-konklusjoner for oss
v/ Håvard Nateland, SAR

13.50  Videre prosess, herunder at miljømyndighetene vil sende ut forespørsel om redegjørelser for om virksomheter ølger BAT
v/ Helene Sandvik, Miljødirektoratet

14.00  Oppsummering og innledning til workshop
v/ Roar Hansen, NFFA

WORKSHOPS

Fra 14.30-16.00 legges det til rette for en enkel workshops der lignende avfalls- og gjenvinningsanlegg kan diskutere og drøfte spørsmål, utfordringer og prosesser med hverandre og med myndighetene. Deltagelse på workshop er frivillig, men vi håper at flest mulig av deltagerne benytter seg av muligheten og deltar på denne delen av programmet.

Det legges opp til følgende grupper, der både bedriftene og myndighetene kan delta:

 • Mekanisk behandling av avfall (f.eks. shreddere)
 • Biologisk behandling av avfall (f.eks. komposteringsanlegg)
 • Fysisk-kjemisk behandling av avfall
 • Behandling av vannbasert flytende avfall (f.eks. offshore-avfall)
 • Mellomlagringsanlegg

Eksempler på spørsmål som kan drøftes er:

 • Hvilke nye krav til utslippsgrenser og miljøovervåking følger av de nye BAT-konklusjonene? Hvordan komme i gang for å kartlegge konsekvenser av nye krav?
 • Hvordan organisere seg internt for å være sikre på å overholde nye krav innen fristen? Tidsplaner for kartlegginger, utredninger, evt. nye investeringer, etc.
 • Erfaringsutveksling fra revisjon av utslippstillatelser.
  - Hva er viktig fra bedriftenes side?
  - Hva er viktig fra miljømyndighetenes side.
 • Andre erfaringer som kan deles.

Slutt senest kl 16.00.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!