Norsk Industri

Innhold

Hvordan gjøre CO2-fangst og lagring lønnsomt?

 • 11. apr 2019Kl. 08:00–10:00
 • Grand hotell Oslo, møterom Gerhardsen

NHO, LO, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi inviterer til rapportlansering: Hvordan kan eksisterende og nye virkemidler bidra til utvikling av markeder for lavkarbonprodukter?

Frokost serveres fra 07.30.

Studien er gjennomført av Multiconsult – på oppdrag fra arrangørene.

På lanseringen møter du blant andre:

 • Arvid Moss (NHO)
 • Are Tomasgard (LO)
 • Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP)
 • Heikki Holmås (Multiconsult)
 • Stein Lier-Hansen (Norsk Industri)
 • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Norsk olje- og gass)
 • Jørn Eggum (Fellesforbundet)
 • Lill-Heidi Bakkerud (Industri Energi)
 • Espen Barth Eide (Ap)
 • Henrik Asheim (H)
 • Ole Andre Myhrvold (Sp)
 • Kari Elisabeth Kaski (SV)
 • Ketil Kjenseth (V)
 • Sivert Bjørnstad (Frp)
 • Olav Øye (Bellona)
 • Camilla Svendsen Skriung (Zero)

Programmet ledes av Gjermund Løyning, direktør for myndighetskontakt i NHO.

Naturressursene gjør at Norge har en relativt stor andel eksportrettet, energiintensiv prosessindustri, og vi er en stor eksportør av olje og naturgass. For å nå langsiktige, globale klimamål blir karbonfangst og lagring (CCS) en nødvendig teknologisk løsning både innen energisektoren og prosessindustrien. Realisering av en fullskala verdikjede for CCS i Norge, med CO2-fangst ved industrianleggene på Klemetsrud og i Brevik, og med transport og lagring av CO2 i Nordsjøen, er viktig for fremtidig utvikling av CCS i Europa.

Stortinget skal våren 2020 ta stilling til investeringsbeslutning for gjennomføring av fullskalaprosjektet for CCS i Norge. NHO, LO, Norsk Industri, Norsk olje- og gass, Fellesforbundet og Industri Energi er opptatt av at prosjektet gjennomføres, og ønsker å bidra med ny kunnskap.

Industriproduksjon med bruk av CCS gir produkter med lavt karbonavtrykk, og i tillegg CO2 som biprodukt. Lavkarbonproduktene vil ha de samme fysiske egenskapene som fra tradisjonelle prosesser, men ha et lavere karbonavtrykk. I et lavutslippssamfunn vil kunder verdsette denne tilleggsverdien. Rapporten fra Multiconsult belyser og vurderer hvordan eksisterende og nye virkemidler kan bidra til utvikling av markeder for lavkarbonprodukter i industrien, energisektoren og avfallsbehandling, slik at disse produktene oppnår lønnsomhet i markedet.