Norsk Industri

Innhold

Havbruksleverandørene - Fagmøte og årsmøte

  • 10. apr 2019Kl. 00:00
  • Hotell Frøya, Rådhusgata 10, Sistranda

Havbruksleverandørenes bedrifter i samarbeid med EPS-foreningen og Klima og Miljøavdelingen i Norsk Industri inviterer til fag- og årsmøte.

10. april 2019

10:00  Transport til Hotell Frøya Buss blir satt opp fra Trondheim flyplass med stopp i Trondheim sentrum
12:00   Lunsj på Hotell Frøya
13:00   Bedriftsbesøk Bewi
15:00   Fagmøte

Tema for møtet er:

"Sirkulærøkonomi i havbruksnæringen – en lønnsom vei til rent miljø", hvor vi fokuserer på kommende krav og reguleringer som våre medlemmer vil møte fra Miljødirektoratet og EU Kommisjonen ifm. resirkulering av plast, ekspandert polystyren (EPS), kompositt og metaller. Vi presenterer Nordic Plastic Recyling AS som skal håndtere og ta tilbake egne produkter for resirkulering og gjenbruk og hvordan EPS-foreningen jobber for å resirkulere og bedre omdømmet av deres produkter i nasjonale og internasjonale markeder.

"Sikkerhetstenkning i havbruksnæringen", hvor vi med bidrag fra blant annet Vard setter fokus på hvordan framtidens sikkerhetstenking må utformes for framtidens flåter, utstyr og båter.

"Industri 4.0 & havbruk" hvor blant annet Kongsberg Maritim deler sine tanker og syn på framtidens overvåknings- og produksjonsteknologi og deres tanker rundt samarbeid med eksterne utstyrs- og service leverandører.

Detaljert program kommer!

Havbruksleverandørene har god konkurransekraft, men engasjementet og trykket på forbedringer og teknologiutvikling må fortsette for å sikre videre vekst. På møtet vil du få høre hva ledende produsenter og leverandørbedrifter tenker om pågående og fremtidige miljø, sikkerhet og digitaliseringsprosjekter og dagens markedsmuligheter nasjonalt og internasjonalt.

20:00  Middag Hotell Frøya
Etter møtet inviteres deltagerne til en felles velsmakende og hyggelig middag med sosialt samvær på Hotell Frøya.

11. april 2019

09:00  Årsmøte Havbruksleverandørene
12:00   Lunsj Hotell Frøya
13:00  Bussavgang Hotell Frøya – Trondheim sentrum & flyplassen

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!