Norsk Industri

Innhold

Digitalisering av sjømatnæringen

 • 6. jun 2019Kl. 10:00–15:15
 • Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo
 • 508 ,- (eks. mva)
 • Påmeldingsfrist 2. juni

Norsk Industri, Sjømat Norge og Sjømatbedriftene går sammen med Nærings- og fiskeridepartementet for en mer digital næring. Første steg er å samle næringen til et åpent seminar om et offentlig- privat samarbeid for digitalisering av sjømatnæringen.

Teknologi

Offentlig- privat samarbeid ble allerede etablert i 2001 da havbruksnæringen sammen med Fiskeridepartementet og etablerte Havbruksdata.

Dette resulterte i en betydelig forenkling i rapporteringsbyrden, samt at pålagt innsendelse av data ble flyttet fra faks til elektronisk rapportering. Enklere rapportering for oppdretterne og mindre arbeid med å registrere data for blant annet Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

Både departementet og næringsorganisasjonene ser nå behovet for å revitalisere dette samarbeidet. I motsetning til Havbruksdata, som kun hadde søkelys på havbruk, er det nå naturlig i dag å inkludere hele verdikjeden i Sjømatsektoren.

Program
 • 10:00 - 10:10
  Velkommen
 • 10:10 - 10:30
  Mål og utfordringer med et OPS havbruk
 • 10:30 - 10:50
  Digitalisering av havbruksnæringen er viktig
 • 10:50 - 11:10
  Offentlig-privat samarbeid om sektorutvikling er fullt mulig
 • 11:10 - 11:30
  Er dagens rapporteringsregime rigget for fremtiden?
 • 11:30 - 11:50
  Prosesser som øker behovet for digitalisering
 • 12:00 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:00
  Digitalisering – OPS, erfaring fra en annen sektor
 • 13:00 - 13:20
  Eierskap til data fra havbruksnæringen
 • 13:20 - 13:40
  Digitalisering av sjømatproduksjonen som suksessfaktor
 • 13:40 - 14:00
  Kaffepause
 • 14:00 - 15:00
  Paneldebatt

  Forventninger og tanker om et samarbeidsforum for digitalisering

 • 15:00 - 15:15
  Oppsummering og veien videre