Norsk Industri

Innhold

Møter mellom kl. 9 og 12:

09.00-10.30: Frokostmøte om eksportmesser og internasjonal profilering

Samarbeidsrådet for møbel og interiør design (SMI) inviterer til gjennomgang av messer og events som norske bedrifter og designere deltar på, samt presenterer søknaden sendt. Det blir også en presentasjon av råd om hvordan få et godt utbytte av messedeltakelse. Diskusjon.

Dette er et åpent møte, og blir også invitert til gjennom SMIs deltakere.

10.30-11.30: Årsmøte i Designindustriens Bransjeforening

Dette årsmøtet er kun for medlemmer av Designindustriens Bransjeforening og skjer mellom kl. 10:30 til 11:30. På årsmøtet presenteres bransjeforeningens strategiplan og det gjøres valg til styret i bransjeforeningen. Videre behandles årsberetning og regnskap 2018, samt budsjett for 2019. Det er sendt egen innkalling til møtet.

11.30-12.00: Generalforsamling i Norwegian Rooms AS

Klyngen Norwegian Rooms holder også sin generalforsamling denne dagen, som er åpen kun for aksjonærene. Her behandles årsberetning og regnskap 2018, og det redegjøres kort for aktivitetene. Planene for klyngen blir grundig presentert i workshopen senere på dagen.