Norsk Industri

Innhold

Program for møter mellom kl. 9 og 12

09.00-10.30: Frokostmøte om eksportmesser og internasjonal profilering

Samarbeidsrådet for møbel og interiør design (SMI) inviterer til gjennomgang av messer og events som norske bedrifter og designere deltar på, samt presenterer søknaden sendt. Det blir også en presentasjon av råd om hvordan få et godt utbytte av messedeltakelse. Diskusjon.

10.30-11.30: Årsmøte i Designindustriens Bransjeforening

Dette årsmøtet er for medlemmer av Designindustriens Bransjeforening. På årsmøtet presenteres bransjeforeningens strategiplan og det gjøres valg til styret i bransjeforeningen. Videre behandles årsberetning og regnskap 2018, samt budsjett for 2019. Det er sendt egen innkalling til møtet.

I avslutningen av årsmøtet holdes også generalforsamling i klyngen Norwegian Rooms AS. Her behandles valg, årsberetning og regnskap 2018. Planene for klyngen blir grundig presentert i workshopen senere på dagen.