Norsk Industri

Innhold

Designindustrien: Bransjedag og årsmøte

 • 11. jun 2019
 • Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Velkommen til bransjedag om markeder i endring og workshop hvor vi diskuterer strategi og satsing innen eksport, innovasjon og utvikling.

Foto: Paul Raftery

Butikkdød, e-handel og endrede kundevaner utfordrer forretningsmodellene, mens de tradisjonelle kanalene og offentlige innkjøp står stille. Samtidig har norsk design-, merkevare og ferdigvareindustri en visjon om å doble eksporten innen 2030.

Styret i Designindustriens bransjeforening inviterer til åpen bransjedag om hva som skjer i markedene og diskusjon av viktige tiltak vi kan jobbe sammen med og hva vi forventer at myndighetene stiller med.

Årsmøte

10.30: Årsmøte i Designindustriens bransjeforening
Kun for medlemmer (inkl. generalforsamling i Norwegian Rooms AS)

11.30: Lunsj

Program Designindustriens bransjedag

12.00: Markeder i endring

 • Status norsk handel
  v/ Bror W. Stende, bransjedirektør faghandel, mote og fritid, VIRKE

 • Kontrakts- og anbudsmarkedet – digitalisering og miljøkrav
  v/ Arnhild Dordi Gjønnes, advokat NHO

 • Hva skjer når Amazon kommer til Norge?
  v/ Babak Behrad, Spesialrådgiver & Partner, Trigger Oslo AS

 • Effektivitet og nye markeder: digitalisering i Flokk
  v/ Marianne Otterdahl Møller, VP Marketing & Brand Communication

 • Nettbutikk i Norge – også eksport?
  v/ Malin Thorngren, Juridisk eksportrådgiver – internasjonale kontrakter og netthandel, Innovasjon Norge

14.00: Workshop
Design- og ferdigvareindustriens eksport har mål om dobling innen 2030. Må vi klare det alene eller blir myndighetene med?

 • Innledning ved Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri, og Hans-Martin Vikdal, viseadm. direktør Innovasjon Norge 
 • Presentasjon av Eksportutviklingsrapportene v/ Menon og Norsk Industri
 • Presentasjon av Nedstrømsprosjektet v/ Zynk og Norsk Industri
 • Presentasjon av NCE søknaden til klyngen Norwegian Rooms v/ klyngen

Workshop på hvert av teamene i grupper. Oppsummering av arbeidet i plenum. Diskusjon

17.00: Utdeling av bransjepris

18.00: Felles middag
Middag på Vingen, tilknyttet Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen. Flott beliggenhet ved vannkanten og med kun norske designprodukter!!

Mer informasjon om workshop

Etter innledende «inspirasjonsforedrag» og presentasjon av rapportene, vil deltakerne bli inndelt i arbeidsgrupper som skal jobbe med problemstillingene som er presentert, evt. finne andre problemstillinger som er viktige å ta med.

Vi ønsker å involvere bransjeforeningens medlemmer, og har også invitert virkemiddelapparatet til å delta for å få mest mulig oppdatert og relevant innhold i diskusjonene, og oppsummeringen som skal lages i etterkant av arbeidet. Møtet er også åpent for andre interesserte.

Rapportene som presenteres er bestilt av bransjeforeningen fra bl.a. MENON og Zynk. Disse er Eksportrapporter om muligheter og behov for eksportutvikling, og Rapport om Nedstrøms-innovasjon, som kan forklares med utvikling ut mot markedet f.eks. kunnskap om forbrukeradferd, merkevarebygging og digital distribusjon/synlighet. Dessuten vil klyngen Norwegian Rooms presentere planene for NCE søknad i 2019. Dette diskuterer vi deretter i arbeidsgrupper dere er med på – og presenterer resultatene i plenum.

De foreslåtte arbeidsgruppene er:

1. Eksportutvikling
Norsk Industri har i mange år jobbet målrettet for å styrke rammevilkårene for norsk design- og ferdigvareindustri. Denne delen av industrien er vesentlig mindre i Norge enn f.eks. i Sverige og Danmark. Dette synliggjør på den ene siden et betydelig mulighetsrom for videre vekst for norsk design- og ferdigvareindustri, samtidig er også dagens situasjon et symptom på at bedriftenes utfordringer og behov ikke er fullt ut forstått av politikerne og i virkemiddelapparatet.

Norsk Industris veikart for design-, merkevare- og ferdigvareindustrien adresserer denne utfordringen tydelig, og i forlengelsen av dette jobber Norsk Industri med blant annet Næringsdepartementet for å få etablert en eksportutviklingsordning for denne delen av industrien. Vi har bedt Menon om å gjennomføre en økonomisk beregning av hva effekten av en slik eksportutviklingsordning vil være. Styret i bransjeforeningen har også bestemt at den økonomiske analysen skal suppleres av kvalitative intervjuer for å få mer «kjøtt på bena» ift. utformingen av ordningen og belyse hva er flaskehalsene for norsk eksport av design- og ferdigvarer, og hvordan kan bedriftene best internasjonaliseres. Eksportpiloten som pågår nå, vil vi også se på.

2. Nedstrømsinnovasjon
Norske industribedrifter er internasjonalt kjent for å levere avanserte produkter av høy kvalitet (oppstrøminnovasjon), men ses ikke på som like sterke på markedsorientering, merkevarebygging, utvikling av nye forretningsmodeller og kundeorientering (nedstrøminnovasjon).

Vi har derfor et behov for å avdekke hvilket mulighetsrom som finnes ift. nedstrøminnovasjon for norske industribedrifter og hvilke barrierer som må overvinnes for å realisere dette mulighetsrommet på en god måte. Dette har Norsk Industri bestilt en rapport fra Zynk på, som gjennomføres ved kvalitative intervjuer med 25-30 aktører fra design- og ferdigvareindustrien, annen industri (mer oppstrøms) og akademia. Rapporten presenteres for første gang her.

3. Klyngen Norwegian Rooms søker NCE i 2019
Klyngen som ble etablert i 2013 har arbeidet godt med kompetansebygging i deltakerbedriftene og gjennom møteplasser som har belyst trender og utvikling, særlig innen møbel- og interiørbransjen. I kartleggingen gjort av medlemmenes ønskede satsing videre pekes det på at man skal være en ferdigvareindustriklynge med markedsorientering, med en rekke konkrete bedriftseide utviklingsprosjekter. I løpet av våren blir det derfor jobbet med innholdet i klyngen og konkrete bedriftseide prosjekter som skal gi resultater for industrien.

På bransjedagen presenteres planene slik de ligger nå og klyngen inviterer til diskusjon av visjon, mål og særlig de konkrete prosjektene som bedriftene skal lede og ha nytte av.

Program for møter mellom kl. 9 og 12

09.00-10.30: Frokostmøte om eksportmesser og internasjonal profilering

Samarbeidsrådet for møbel og interiør design (SMI) inviterer til gjennomgang av messer og events som norske bedrifter og designere deltar på, samt presenterer søknaden sendt. Det blir også en presentasjon av råd om hvordan få et godt utbytte av messedeltakelse. Diskusjon.

10.30-11.30: Årsmøte i Designindustriens Bransjeforening

Dette årsmøtet er for medlemmer av Designindustriens Bransjeforening. På årsmøtet presenteres bransjeforeningens strategiplan og det gjøres valg til styret i bransjeforeningen. Videre behandles årsberetning og regnskap 2018, samt budsjett for 2019. Det er sendt egen innkalling til møtet.

I avslutningen av årsmøtet holdes også generalforsamling i klyngen Norwegian Rooms AS. Her behandles valg, årsberetning og regnskap 2018. Planene for klyngen blir grundig presentert i workshopen senere på dagen.