Norsk Industri

Innhold

Norsk Returmetallforening årsmøte

Bryggen i Bergen. FOTO: AdobeStock

Omvisning på Hanøytangen
09.00-11.00: Omvisning på Hellik Teigens nye gjenvinningsanlegg på Hanøytangen
11.00 - 13.00: Lunch på Hotel Augustin

Faglig program
13.00 - 13.10: Velkommen v/ Styreleder Rune Stortiset, Norsk Gjenvinning
13.10 - 13.40: Brannsikkerhet, ADR, m.m. v/ Arne Lærdal, seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
13.40 - 14.10: Konkurranseregler og konkurranse på like vilkår v/ Inger Sommerfelt Ervik, seniorrådgiver i Konkurransetilsynet

Kaffepause

14.30 - 15.00: Brannrisiko ved håndtering av litiumbatterier v/ Morten Onsrud, fagsjef batterier i Norsirk
15.00 - 15.30: Håndtering av risiko for brann og eksplosjon på industrianlegg v/ Geirmund Vislie, Business Development Director i Gexcon AS

Generalforsamling
Ca. 16.00: Generalforsamling på hotellet.

Festmiddag
Ca. 19.00: Aperitiff
Ca. 19.30: Festmiddag

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!