Norsk Industri

Innhold

  • 9. apr 2019Kl. 09:00–16:00
  • Oslo Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4
  • Kun for medlemmer! Pris kr 1 900,-

Når resultatet av det sentrale lønnsoppgjøret foreligger skal mange bedrifter sette seg ved bordet for lokale forhandlinger. Her er Arbeidsgiverkonferansen er særdeles nyttig møteplass, både for bedriftens ledelse og for HR.

Arbeidsgiverkonferansen er en særdeles nyttig møteplass for alle våre medlemmer som skal i gang med lokale forhandlinger. Her analyserer vi oppgjøret, drøfter utfordringene og løsningene, og kommer med innspill til hvordan man skal gripe an de lokale forhandlingene. Konferansens overordnede mål er å bevare og styrke industriens konkurranseevne fremover.

Kun for medlemmer

Arbeidsgiverkonferansen er en medlemsintern konferanse, og den er meget nyttig for administrerende direktør, HR-direktør og andre som er opptatt av å få til et best mulig lønnsoppgjøret lokalt på bedriften.

På Arbeidsgiver 2019 står følgende temaer står på agendaen:
  • lønnsoppgjøret i tall
  • Pensjon
  • De samfunnsøkonomiske konsekvensene av oppgjøret
  • Hvordan er lønnsutviklingen i konkurrentlandene
  • Rekrutteringsutfordringer, sysselsetting og ledighetstall
  • Digitalisering og konsekvenser for arbeidsforhold
  • håndtering av langvarig sykefravær

Temaene vil bli utdypet både av "eksperter" og ulike medlemsbedrifter.

Mingling og tapas

Vi avslutter dagen med mingling og lett servering direkte etter konferansen fra kl. 16.00. Her vil det også bli mulighet til å diskutere spesifikke temaer med våre jurister, og man kan booke tid i forkant. Det avsluttes i 17.30-tiden.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!