Norsk Industri

Innhold

Sikker håndtering av di-isocyanater 2019

  • 27. mar 2019Kl. 00:00
  • Fresvik, Sogn og Fjordane Fresvik Produkt AS, Fresvikvegen 995
  • Medlemmer 1500,- Ikke-medl. 2000,-

Gjennom flere år har PUR-gruppen avholdt sikkerhetskurset om håndtering av di-isocyanater. I år foregår kurset hos Fresvik Produkt AS i Sogn og Fjordane.

Gjennom flere år har PUR-gruppen avholdt sikkerhetskurset om håndtering av di-isocyanater. På PUR-gruppens årsmøte kom det ønsker om at kurset i 2019 avholdes på Vestlandet, og Fresvik Produkt AS har tilbudt seg å stille fasiliteter til rådighet. 

Operatørsikkerhet for de som arbeider og kommer i kontakt med di-isocyanater er fundamental for vår industri, som fremstiller polyuretan- og polyureaprodukter. I de kommende årene vil det bli stort fokus fra myndighetene på di-isocyanatenes allergifremkallende egenskaper. 

Selv om operatører ansatt på større bedrifter generelt er godt utdannet, er det de seneste årene kommet ny kunnskap omkring helseeffekter av MDI.

Operatører ansatt i mindre bedrifter får kanskje ingen eller mangelfull utdannelse i sikker håndtering av di-isocyanater. Foreleser på Sikkerhetskurset er bransjesjef Chris Ungermand, Huntsman Norden. Dessuten vil en representant fra PUR-gruppens styre orientere om PUR-gruppens arbeid og formål.

Medlemmer av PUR-gruppen betaler 1.500,-, mens ikke-medlemmer betaler kr. 2.000,- (eks. mva.). Prisen inkluderer lunsj.

Det kan være opp til 12 deltakere på kurset.

Kontaktperson: Thomas Brønnum