Norsk Industri

Innhold

Mineralenes betydning for å løse klimakrisen

Norge har ressursene og kunnskapen som skal til for å bidra. Nå gjenstår det å gå fra ord til handling. Kom og hør noen av Europas fremste fagfolk, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og norske næringslivstopper drøfte hvilke konsekvenser dette kan få for vår felles fremtid.

> Se livestream

Europa står samlet i målet om å realisere det grønne skiftet. Utfordringen er å skaffe til veie råstoffene som kreves for å nå målet. Industrien er løsningen, men sikker, langsiktig tilgang til mineralske råstoffer er en ufravikelig forutsetning. Til dette seminaret har vi samlet noen av Europas fremste fagfolk, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og norske næringslivstopper, som skal drøfte hvilke konsekvenser dette kan få for vår felles fremtid.

Arrangører: LO, Norsk Industri, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Bergindustri

Møteleder: Kommunikasjonsdirektør Finn Langeland, Norsk Industri

OBS: Begrenset antall plasser.

Program

08.30: Registrering, kaffe, frukt, rundstykker

09.00: Velkommen
v/ fagsjef Sverre A. Høstmark, Norsk Industri

09.05: The "Green shift" depends on scarce mined resources
Dir. Gen. EIT Raw materials Karen Hanghøj

09.20: Europe's and Norway's vulnerable situation, depending on raw materials from outside EEA. What needs to be done
Dir. Gen. Euromines, Dr. Corina Hebestreit

09.40: På tide å våkne opp, Norge! Den globale ressurskampen raser
Fylkesgeolog Telemark, Vestfold og Buskerud, Sven Dahlgren

10.00: Regjeringens planer for å styrke og sikre industriens tilgang på metaller og mineraler
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

10. 20: LO og Norsk Industri forventer et mineralpolitisk temposkifte
Are Tomasgaard (LO) og Stein Lier-Hansen (Norsk Industri)

10.40: Spørsmål/diskusjon

11.00: Pause. Påfyll, kaffe, frukt

11.20: Endringsforslag til mineralloven som vil styrke norsk ressurstilgang. Leder av evalueringsutvalget for mineralloven
Professor Ernst Nordtveit, UiB

11.40: Industriens opplevelse av dagens minerallov – Næringens behov
Per Gunnar Leversen, Omya, Geir Olav Jensen, Verdalskalk og Gunnar Moe, Rana Gruber