Norsk Industri

Innhold

Spesialistkurs skiftordninger

  • 6. mar 2019
  • Stavanger Quality Airport Hotel, Sommeveien 1, Sola
  • Medlem: 2.700,- Ikke-medlem: 3.900,-

Dette kurset tar særlig sikte på administrativt personell og ledere som forhandler eller administrerer skiftordninger i bedriften.

Dette spesialkurset forutsettes at du enten har gjennomført vårt grunnkurset i arbeidstid, skiftordninger og rotasjoner eller at du har arbeidet så med oppsett av arbeidstidsordninger og gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

Kurset fokuserer på rammer og regelverk ved bruk av skiftordninger. I tillegg til bakgrunnsinformasjon om arbeidstid vil følgende stå sentralt:

  • Hvordan finne gode skiftordninger, bl.a. med utgangspunkt i bedriftens ønskede driftstid.
  • Gjennomsnittsberegning – lov og tariffavtale
  • Hva kan avtales lokalt – hva må godkjennes sentralt – disp. fra arbeidstilsynet
  • Gjennomgang av ulike skiftordninger
  • Skift og HMS-problemstillinger
  • Skift og ferieavvikling
  • Skift og overtidsberegning

Vi holder også spesialkurs i rotasjoner 7. mars. Om man ønsker å ta dette kuret i tillegg til skiftordninger får du det for halv pris.

Kursholdere: