Norsk Industri

Innhold

Spesialistkurs rotasjoner

  • 7. mar 2019
  • Stavanger Quality Airport Hotel, Sommeveien 1, Sola
  • Medlem: 2.700,- Ikke-medlem: 3.900,-

Dette er kurset tar særlig sikte på administrativt personell og ledere som forhandler eller administrerer lokale innarbeiding-/rotasjonsordninger.

Dette spesialkurset forutsettes at du enten har gjennomført vårt grunnkurset i arbeidstid, skiftordninger og rotasjoner eller at du har arbeidet så med oppsett av arbeidstidsordninger og gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

Kurset fokuserer på regelverk og muligheter for arbeidstidsordninger når arbeidstaker ikke kan overnatte i hjemmet. I tillegg til bakgrunnsinformasjon om arbeidstid vil følgende stå sentralt:

  • Hvordan avklare bedriftens behov for arbeidstidsordning/rotasjonsordning
  • Gjennomsnittsberegning – lov og tariffavtale
  • Hva kan avtales lokalt – hva må godkjennes sentralt – disp. fra arbeidstilsynet
  • Rotasjonsordninger i henhold til rammeavtaler om arbeidstid, herunder bilag 2 og 3 til Industrioverenskomsten/VO-delen
  • Rotasjonsordninger og HMS-problemstillinger
  • Rotasjonsordninger og innleid personell

Vi holder også spesialkurs i skiftordninger 6. mars. Om man ønsker å ta dette kuret i tillegg til rotasjoner får du det for halv pris.

Kursholdere: