Norsk Industri

Innhold

Velkommen til etableringen av Norsk Industris Arbeidstidsforum!

Mange av Norsk Industris medlemsbedrifter har behov for ulike skift- og rotasjonsordninger. Regelverket er komplisert og sammensatt, og vi ønsker å sette fokus på arbeidstidsutfordringer ved å opprette Norsk Industris Arbeidstidsforum.

Program

09.00: Lettere servering, registrering og mingling

09.30: Etablering av Norsk Industris Arbeidstidsforum, med diskusjon og innspill fra medlemmene v/ advokat Preben Westh Christensen, Norsk Industri

10.00: Om skiftarbeid v/ fagsjef arbeidsmedisin Erik Dahl Hansen, Norsk Industri

10.30: Pause

10.45: Fordeler og ulemper ved 5 og 6-skiftsordninger i bedrifter med helkontinuerlig drift v/HR manager Unni Valand Wilhelmsen fra Elkem, HR leder Siri Stie fra 3B Fiberglass samt advokatene Vibeke Lærum og Sunniva Berntsen fra Norsk Industri

11.30: Lunsj

12.30: Styringsrett og arbeidstid – hensynet til individuelle behov hos arbeidstaker v/advokat Preben Westh Christensen

13.00: Aktuelt om arbeidstid (lovendringer og dommer mv.) v/ advokatene Vibeke Lærum og Sunniva Berntsen

13.30: Avslutning

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!