Norsk Industri

Innhold

Miljøforum 2018

 • 18. sep 2018til 19. sep 2018
 • Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 Oslo
 • Påmeldingsfrist 13. september

Seminar for Norsk Industris medlemsbedriftene som får sin utslippstillatelse fra Miljødirektoratet.

Vi har noen faste, men absolutt høyaktuelle temaer på programmet, og selvfølgelig noe nytt! I år er det 10. gang vi møtes på Miljøforum. Vi ønsker å få frem  betydningen av arbeidet som norske industribedrifter gjør med hensyn til miljø, samt hva  dialog og samhandling mellom myndigheter og industrien betyr.

Minister Ola Elvestuen åpner Miljøforum, og det er første gangen vi har miljøministeren med. Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet og adm. direktør Stein Lier Hansen, Norsk Industri deltar også.

Av faglige temaer vil vi sette fokus på:

 • At man i Europa har mye likt regelverk på miljøområdet, men hvordan er implementeringen i praksis i noen av våre konkurrentland?
 • Regelverket ved vannforskriften og industriutslippsdirektivet (IED)
 • Rapportering med henblikk på bærekraft
 • Tre bedrifter presenterer hvordan de jobber med sine bærekraftsmål utfra sin virksomhet
 • Folketrygdfondet forteller hvordan de bruker informasjonen om bærekraftsmål når de skal velge investeringer
Program dag 1
Møteleder: Ole Børge Yttredal, Norsk Industri
 • 09:30 - 10:00
  Registrering, kaffe og noe å bite i
 • 10:00 - 10:05
  Velkommen
 • 10:05 - 10:15
  Industri og miljø - utfordringer fremover v/ statsråd Ola Elvestuen
 • 10:15 - 11:00
  Miljø og Industri

  Stein Lier-Hansen og Ellen Hambro i anledning av at Miljøforum feirer 10 års-jubileum.

 • 11:00 - 11:20
  Nytt fra myndighetene

  v/Signe Nåmdal, Miljødirektoratet

 • 11:20 - 11:30
  Viktige temaer i Norsk Industri
 • 11:30 - 12:00
  Beinstrekk, kaffe og mingling
 • 12:00 - 12:25
  Generasjonsmålet

  v/ Heidi Morka, Miljødirektoratet

  • 2020-målene og veien videre
  • Status og utvikling de siste 30 årene - sektorvis.
 • 12:25 - 12:45
  IED

  Begrepsavklaringer v/ Kari Kjønigsen, Miljødirektoratet.
  (Definitions and concepts in IED, by the Norwegian Environment agency)

 • 12:45 - 13:35
  Lunsj
 • 13:35 - 15:20
  From BREF to permits under Industry Emissions Directive
  • Short introduction v/Sverre Alhaug Høstmark, Fed. Of Norwegian Industries (Norsk Industri)
  • European  silicon and ferro alloys industry; Nadia Vinck, Euroalliages
  • Issuing of permits in Spain; Cristina Cadarso Escribano, Ferroglobe
  • Issuing of permits in France; Anne Pons-Renouf, Eramet
  • Eramets experience with norwegian permitting, Leif Hunsbedt, Eramet Norge
  • Reflections by the Norwegian Environment Agency; Ragnhild Orvik, Miljødirektoratet
 • 15:20 - 15:50
  Kaffepause og noe å bite i
 • 15:50 - 16:45
  Industriens omdømme og Bærekraftsrapportering
  • Equinors arbeid med bærekraftsrapportering, v/Øystein Kolstad, Equinor
  • Yaras arbeid med bærekraftsrapportering, v/ Bernhard Stormyr, Yara
  • Hydro og bærekraftsrapportering, v/ Kirsten Margrethe Hovi, Norsk Hydro
  • Refleksjon fra Miljødirektoratet
 • 16:45 - 17:15
  Omdømme

  Hvordan Folketrygdfondet bruker miljøinformasjon når de velger sine investeringsobjekter v/ Annie Bersagel, Folketrygdfondet

 • 17:20 - 20:30
  Middag hos Norsk Industri

 

Program dag 2
Møteleder: Signe Nåmdal, Miljødirektoratet
 • 08:30 - 09:10
  Den norske modellen

  Presentasjon v/ Øystein Dørum, NHO

  Kommentarer v/ Knut E. Sunde, Norsk Industri

 • 09:10 - 10:00
  Vannforskriften

  Presentasjon fra svenske myndigheter
  v/ representant fra Länsstyrelsen Västra Götlands län som forteller om hvordan de arbeider med IED, WFD och "den kombinerade principen" i tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet.

 • 10:00 - 10:15
  Kaffepause
 • 10:15 - 10:25
  Nytt i vannforskriften

  Ved Miljødirektoratet

 • 10:25 - 10:45
  Presentasjon av "Weser-dommen"

  v/ Frantz Nielsen, Miljødirektoratet

 • 10:45 - 11:00
  Utfordringer for medlemsbedrifter

  Ved Sverre Høstmark, Norsk Industri

 • 11:00 - 11:15
  Basisovervåking

  v/ Rune Pettersen, Miljødirektoratet

 • 11:15 - 11:40
  Miljøovervåking

  v/ Bård Nordbø Miljødirektoratet

 • 11:40 - 12:25
  Lunsj
 • 12:30 - 12:50
  Sensorbasert overvåking av nedbørsstyrte utslipp til vann

  v/ Stephen John Sayfritz, NIVA

 • 12:50 - 13:05
  NOx-fondet

  NOx-fondets bidrag til utslippsreduserende tiltak i landbasert industri v/ Tommy Johnsen, daglig leder i NOx-fondet

 • 13:05 - 14:20
  Sirkulærøkonomi
  • Statistikk med miljø i fokus v/ Trine Heill Braathu Randen, SSB
  • Kort beskrivelse av utfordringer i Elkem om nye indikatorer i rapportering v/ Jens Christian Fjelldal, Elkem
  • Miljøarbeidet i Brussels – hva er i fokus? v/ Christoffer Back Vestli, Miljødirektoratet
  • Celsa - Bærekraft og sirkulærøkonomi v/ Per Johan Høgberg, Celsa
 • 14:20 - 14:30
  Avrunding

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!