Innhold

Tema for programmet i 2020

I 2020 samler konferansen over 100 foredragsholdere fra inn- og utland. Temaer er blant annet hvordan du kan oppnå lønnsomhet med god planlegging, og hva er de største trendene og utfordringene innen logistikken. Vi får også høre om hvile infrastrukturinvesteringer - både på godsterminalene, vei og på jernbanen. Transportbransjen er også nå klar for stadig økende krav til en digitalisert hverdag – hvor kundene vil ha varen umiddelbart etter bestilling.

Vi håper at du blir med oss på konferansen i oktober 2020 sammen med over 900 konferansedeltagere, 100 foredragsholdere og 80 utstillere.

Lønnsom vareeier logistikk

Er du vareeier eller transportør er dette sesjonen du bør få med deg! I løpet av disse to dagene presenterer vi kjente vareeiere som på hver sin måte har gjort logistikken til en av sine konkurransefordeler. Vi får høre om hvordan vareeiere får bedre vareflyt og lavere kostnader ved bruk av multimodal transport i fast rute som alternativ til langtransport med bil.

Her vil du også møte vareeiere som har tatt utradisjonelle valg, samt diskutere utfordringer og muligheter. Målet med disse sesjonene er å dele gode og spennende løsninger for dagens logistikk- og transportutfordringer som ofte er felles for vareeiere.

E-handel og kundefokus

2019 er året de norske bedriftene virkelig har vist, at de kan gi kundende det de vil ha. Gode kjøpsopplevelser på nettet preger det norske markedet, og setter dermed også fart på konkurransen.

Bedriftene som har størst suksess på nettet, klarer å skape en kjøpsopplevelse som skårer høyt på bekvemmelighet og hastighet. Forbrukerne vil unngå utfordringer fra det øyeblikket de legger varene ned i den digitale handlevognen, til kjøpet er gjennomført. I tillegg skal nettbutikkene være optimalisert for mobile shoppere. I takt med at forbrukerne flytter flere av innkjøpene sine fra fysiske butikker over til nettbutikker, er det også nye bransjer som forsøker å gjennomføre den digitale transformasjonen.

I de kommende årene vil det bli særlig interessant å se hvordan nye bransjer kommer til å agere. Forbrukerne har i høyere grad begynt å etterspørre muligheten for handel fra sofaen hjemme.

Digitaliseringen i transportsektoren i rask utvikling

Norge ligger allerede i verdenstoppen i digitalisering og bruk av elbil, internett og mobil. Ny teknologi og nye løsninger skaper sikrere, mer effektiv og grønnere transport. Forskningen vår retter seg inn mot både deler av transportkjedene og hele intermodale kjeder. Både bedrifter og organisasjoner forsker for å finne den beste løsningen for dem. Menneske, teknologi og organisasjon står sentralt for oss. Vi søker stadig å korte ned tidstapet mellom forskning og implementering. I denne sesjonen får dere høre om hva som skjer på dette området.

Seriøs vs useriøs i transportsektoren

Hva gjør bransjen selv for å bedre sitt omdømme ved bruk av useriøse transportører? Hva er fakta og hva er myter om utenlandske transportører på både vei og kjøl? Vi har stadig fokus på overfor norske kunder og hvordan de arbeider for å bedre sitt omdømme i Norge.

Kostnadskutt og lønnsomhet i transportkjeden- hva skjer?

Kostnadskutt og lønnsomhet i transportkjeden er i fokus både hos speditører og hos transportkjøperne. I disse sesjonene og i sesjonen “Logistikk som konkurransefortrinn” treffer du vareeiere som har gjort en innsats for å redusere kostnadene og skapt gode økonomiske resultat. Her kan du få nyttige tips du kan ta med hjem til din egen bedrift.

Havnedrift og sjøtransport

Parallelt vil det også være spor for havnedrift som vil rette søkelyset mot verdiskapningen i havnene og deres samfunnsøkonomiske betydning i tillegg til at behovene for den nye havneloven vil bli diskutert.

Den STORE samferdselsdebatten

I 2020 er at den tradisjonelle samferdselsdebatten er flyttet til dag en av konferansen. Her vil samferdselsministeren møte fraksjonslederne fra de ulike partiene til debatt om statsbudsjettet. Hvordan vil handlingsplanen for Nasjonal transportplan 2018-2029 se ut, og har vi fremdeles utfordringer med regulariteten i togtransporten? Hva gjør regjering og storting for å møte fremtiden vedrørende digitaliseringen innen bransjen? Vi skal også diskutere forskning, jernbane, vei og havn. Både statsråd og stortingsrepresentanter er på plass for å ta imot spørsmål fra deg.

- Er det noe du lurer på, send meg en e-post, sier Jo Eirik.

Han svarer på spørsmål om konferansen, programmet og utstillerne.