Innhold

> Følg konferansen på Facebook!

> Bilder fra konferansen 2018

Twitter:  #togl2020

Kontaktpersoner

Jo Eirik Frøise
Direktør for Transport og Logistikk, Norsk Industri
Mobil: 926 08 537
E-post: jo.froise@norskindustri.no

Cathrine Westlie Eidal
Kommunikasjonssjef, Norsk Industri
Mobil: 47637797
E-post: cathrine.w.eidal@norskindustri.no

Are Kjensli
Administrerende direktør, NHO Logistikk og Transport
Mobil: 93294000
E-post: are.kjensli@nholt.no