Innhold

Veien til klimamålet

Aktuelt

Publisert

Transportsektoren må klare utslippskutt på 25-40 prosent innen 2030, har regjeringen fastslått i sin klimamelding. Hvordan skal bransjen klare det?

Transport & Logistikk 2018 avslutter konferansen med en debatt om dette viktige, men vanskelige temaet.

Transportsektoren står for en tredjedel av innenlandsk klimautslipp. I regjeringens strategi fremgår det at innenlandske utslippsreduksjoner på 20-25 millioner tonn i perioden 2021 – 2030 lan skje ved å følge opp politiske beslutninger og målsetninger samt ved å utløse tiltak til en samfunnsøkonomisk kostnad til under 500 kroner per tonn CO2.

I panelet som skal ta for seg bransjens klimamål og veien til målet møter du:

  • Knut Eriksmoen, adm. dir., Schenker AS
  • Robin Olsen, adm. dir., PostNord AS
  • Terje Aarbog, adm. dir., DHL Express Norway AS
  • Per Ôhagen, e-handel og logisitkk Posten Norge
  • Dag Åge Bore, adm. dir., Kuehne+ Nagel
  • representant fra regjeringen