Innhold

Vareeiernes logistikk et gjennomgående tema

Vareeiernes logistikk er det foreløpige navnet på det gjennomgående sporet som setter fokus på hva transportkjøpere og vareeiere er opptatt av.

Her vil man kunne høre tidligere Vectura-direktør Lorna Stangeland fortelle om den store snuoperasjonen i ett av landets største logistikkselskaper og hvilke erfaringer de gjorde med både tredje- og fjerdepartslogistikk. Elkjøp Nordics toppsjef Jaan Ivar Semlitsch vil belyse hvordan fremtidens miljølogistikk og elretur vil se ut, og logistikkdirektør Stig Gustavsen i Fresenius Kabi Norge vil fortelle om de strenge kravene som legemiddelselskapet har på transport og logistikk.

Under sesjonen for hvilke krav vareeiere stiller til transport vil man få foredrag fra både Ekornes og Bodø-selskapet Rapp Bomek som produserer og eksporterer branndører over hele verden.

Sporet avsluttes med en sesjon som tar for seg lønnsomhet og kvalitet i logistikken, og vil bestå av foredragsholdere fra Glamox, Norske Skog Saugbrugs, JDE Norge (tidligere Kaffehuset Friele) og Sparkjøp.