Innhold

Tre-gangeren for transportører

Aktuelt

Publisert

To personer på en talestol sammen med en programleder

Transport og Logisikk 2018. Helge Orten, Høyre og Sverre Myrli, Arbeiderpartiet diskuterte bompenger mens ordstyrer Aslak Bonde utfordret.

Transportnæringen kan risikere å betale mer enn tre ganger mer enn vanlige bilister i bompengernår mange av de nye veiprosjektene står ferdig til bruk.

Helge Orten fra Høyre og Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet var ikke uenig i at brukerne bidrar til å finansiere veibygging.

- Vi må ta i bruk ny teknologi, og gjennomføre veiprising på en helt ny måte. Enten over skatteseddelen, eller i form av differensierte avgifter basert på størrelse, strøk, mye eller lite utslipp, osv, sa Sverre Myrli.

Helge Orten viste til at man tar inn 10 milliarder kroner på bompenger i dag, og at man fortsatt må ha brukerfinansiering. Han sa imidlertid at det finnes en grense for hvor stor belastning transportnæringen skal ha. Situasjonen blir helt annerledes hvis vi får en stor andel nullutslippskjøretøy. – Det vil utfordre hele bompengesystemet, sa Orten.

Høyrerepresentanten opplyste at departementet har startet en utredning om GPS-basert prising i første rekke for tungtransporten. Myrli mener en slik ordning bør gjelde alle.

> Bilder og presentasjoner fra konferansen