Innhold

Transport: Nye aktører vil presse marginene

Aktuelt

Publisert

Kan  store aktørene som Amazon presse marginene til bunns i bransjen? De vil engasjere seg i transportindustrien for at kundene skal få best mulig service, ikke for å tjene penger på transporten.

Lasse Jonasson, Copenhagen Institute for Futures Studies. FOTO: CIFS

- Jeg tror at store aktører som Amazon i fremtiden kan komme til å presse marginene til bunns i bransjen. De vil engasjere seg i transportindustrien for at kundene skal få best mulig service, ikke for å tjene penger på transporten. Hvis man da kun opererer innen transport, så har man en stor konkurransemessig utfordring, mener Futurist og senior rådgiver Lasse Jonasson i Copenhagen Institute of Futures Studies (CIFS).

CIFS og norske Next2Five setter fremtiden på dagsorden på årets store begivenhet i transportnæringen Transport&Logistikk 2018. Lasse Jonasson presenterer funnene i en CIFS-rapport kalt Future Transport – Development Patterns and Innovation in Transport of Goods and People. Daglig leder i Next2Five Anneli Skudal tar tilhørerne med på en refleksjonsrunde på hvilket kompetansebehov transport - og logistikknæringen trenger for å ruste seg til fremtidens utfordringer.

- Transport er et fundamentalt element for mange områder i vårt samfunn. Omfattende endringer innen transportnæringen vil ha en betydning for samfunnsutviklingen. Vi har derfor konsentrert våre analyser om hvordan nye mobilitetsmønstre og ny teknologi innen transport vil påvirke ulike samfunnsområder, sier Lasse Jonasson.

Paradigmeskifte

Han mener transportbransjen står overfor et paradigmeskifte drevet frem av et samspill mellom digitalisering, selvkjørende kjøretøy og "shared mobility". Dette vil by på nye muligheter og føre til en oppblomstring av nye forretningsmodeller som benytter den nye teknologien til bedre utnyttelse av ressursene og til bedre servicefunksjoner som vi hittil ikke har sett.

- Derfor er det viktig å utforske hvordan man i lys av det nye transportparadigmet kan yte bedre og mer effektiv kundeservice gjennom nytenkning av forretningsmodellene. Samtidig gir det en mulighet til å analysere hva dette gjør med konkurrentene, nåværende og nye, sier Lasse Jonasson.

Anneli Skudal, Next2Five. FOTO: Next2Five

CIFS og Jonasson mener at transportindustrien må fortsette å omfavne digitaliseringen og forsøke å utvikle integrerte løsninger vertikalt i verdikjeden for å effektivisere og skape bedre tjenester.

- Jeg tror også at nye blockchain-løsninger (Distributed Ledger Technologies) har potensial for å endre informasjonsflyten i bransjen. Det vil skape nye dynamikker mellom leverandører, transportører og transportkjøpere, mener Jonasson.

Next2Five

Med FuturesTalk har Next2Five utviklet en metode for å sette ansatte og ledere i fremtidsmodus.

- Flere bedrifter har tatt FuturesTalk i bruk for å diskutere aktuelle fremtidstemaer for virksomheten og samfunnet forøvrig. Jeg kommer til å bruke erfaringen med FuturesTalk og refleksjonsoppgavene der til å utfordre transportører og transportbrukerne til å delta på en kort og effektiv dugnad for å få frem noen retninger når det gjelder hva slags kompetansebehov næringen må sikre seg for å møte fremtidens utfordringer, sier Anneli Skudal.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!