Innhold

Transport & Logistikk i 60

Aktuelt

Publisert

En mann holder foredrag foran en stor forsamling.

Transport og Logistikk 2018. Veidirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Norsk Industri

Rundt 900 personer fra transportindustrien og transportbrukere var samlet til årets største og viktigste begivenhet for næringen. Transport og Logistikk-konferansen feirer 60 år.

Konferansen ble åpnet av Jo Eirik Frøise, direktør for Transport & Logistikk 2018 og Are Kjensli, adm. direktør for NHO Logistikk og Transport, tett fulgt av veidirektør Terje Moe Gustavsen. Sistnevnte gjorde opp status for utviklingen av veinettet i henhold til Nasjonal Transportplan.

- Godstransport som er sikker fremmer verdiskapning og har lave utslipp, sa veidirektøren. Ambisjonen er at mer gods på de lange distansene skal transporteres på sjø og jernbane. I dag dominerer biltransporten med 79 prosent, sjø 13 prosent og jernbane 3 prosent.

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, presenterte Næringslivets perspektivmelding 2018. Miljøaspektet var også med under åpningen, representert ved Nils Kristian Nakstad, direktør i Enova. Hans tema var "Veien mot en utslippsfri transportsektor". I bagasjen hadde han betydelige midler til prosjekter innen transportsektoren.

Den store samferdselsdebatten avrunder første dag av konferansen, og samferdselsminister Jon Georg Dale er på plass sammen med medlemmer fra samferdselskomiteen på Stortinget. De skal drøfte blant annet hvordan handlingsplanen for Nasjonal transportplan 2018-2029 vil se ut, og har vi fortsatt utfordringer med regulariteten i togtransporten? Hva vil myndighetene gjøre for å møte den digitale fremtiden?

> Bilder og presentasjoner fra konferansen